Nieuws

De richtlijn Gele koorts is herzien onder leiding van dr.

Voor een overzicht van de aanpassingen van 1 augustus tot 1 december 2017 in de richtlijnen en daarvan afgeleide producten, zie

Nieuw en te benaderen via www.rivm.nl/hepatitis, via de richtlijnen en op

Nieuw: 'Uitbraak pest in Madagaskar:

De richtlijn Malaria is herzien en vastgesteld in het

Publieksinformatie

Via Publieksinformatie vindt u vragen en antwoorden voor een breed publiek, gebaseerd op de LCI-richtlijnen. GGD'en kunnen de teksten gebruiken voor voorlichting aan patiënten en bij het opstellen van informatiebrieven en folders. Meer publieksinformatie en folders over ziekten en uitbraken vindt u op www.rivm.nl.

menigte.jpg