Artikel 26-meldingen Wpg instellingen Draaiboek

Hoofden van instellingen moeten een ongewoon aantal zieken met maag- en darmaandoeningen, geelzucht of huidaandoeningen melden, of een andere ernstige aandoening van vermoedelijk infectieuze aard. Zie voor COVID-19 Artikel 26-meldingen COVID-19 door instellingen aan GGD.

Bijvoorbeeld:

 • vlekjesziekten op kinderdagverblijven;
 • uitbraken van diarree;
 • luchtweginfecties in instellingen.
   

Met instellingen wordt bedoeld:

 • verpleeghuizen;
 • ziekenhuizen;
 • verzorgingshuizen;
 • instellingen voor verstandelijk gehandicapten;
 • residentiële jeugdinstellingen;
 • semi-residentiële jeugdvoorzieningen;
 • kinderdagverblijven;
 • scholen voor basisonderwijs;
 • aanmeld- en opvangcentra voor asielzoekers;
 • opvang voor dak- en thuislozen.
   

Uitgezonderd zijn samenlevingsvormen die vergelijkbaar zijn met een gezinssituatie.