Aanvragen diagnostiek door GGD Draaiboek

Voluit: Draaiboek Aanvragen van OGZ-diagnostiek door de GGD afdeling algemene infectieziektebestrijding

Versie: juli 2010
Wijzigingen:

  • 30 april 2018 vernieuwd: Hoofdstuk 11 Vergoedingsregeling OGZ-diagnostiek (en onderstaand stroomschema) en Bijlage 4 Beleids- en uitvoeringsovereenkomst diagnostiek in de openbare gezondheidszorg.

 

Tekening1.jpg