Seksuele gezondheid, het consult Draaiboek

Draaiboek voor Centra Seksuele Gezondheid in de Publieke Gezondheidszorg

Het draaiboek Consult seksuele gezondheid is ontwikkeld in 2015-2018. In deze periode zijn, na formele vaststelling in het LOI seksuele gezondheid, de afzonderlijke delen gepubliceerd (zie onder Versiebeheer). De laatste delen zijn gepubliceerd in november 2018.

Onder Download vindt u alle deeldraaiboeken als pdf-bestand en een pdf-bestand van het volledige draaiboek inclusief voorwoord en auteurslijst.

Suggesties voor aanvullingen en verbetering van dit draaiboek zijn welkom via lci@rivm.nl.

Versiebeheer

  • 30 april 2023: in deel 7 is het testbeleid bij ulceratieve klachten en proctitis geüpdatet n.a.v. mpoxuitbraak 2022.
  • 29 juni 2022: in deel 15 is de spelling van enkele Latijnse anatomische begrippen gecorrigeerd.
  • 25 mei 2021: gebroken hyperlinks naar het Kwaliteitsprofiel ASG zijn hersteld (delen 1 en 5).
  • 27 augustus 2020: Na vaststelling van het nieuwe vergetenpilbeleid (LOI 28 januari 2020) is het beleid aangepast in deel 11 (anticonceptie). Hiermee is het vergetenpilbeleid in lijn met met de NHG standaard Anticonceptie (herzien mei 2020).
  • 11 juli 2019: Update van deel 9 (Hiv-PrEP) naar aanleiding van hernieuwde versie van de multidisciplinaire HIV PrEP-richtlijn Nederland; hyperlinks naar HIV PrEP-richtlijn Nederland geactualiseerd (in delen 3, 6 en 7); update in deel 11 (anticonceptie) van de beschikbare anticonceptiemiddelen.
  • 27 december 2018: hyperlinks naar draaiboek Partnermanagement geactualiseerd (in delen 1, 4, 6, 7 en 8).
  • 6 november 2018: publicatie van delen 7, 9, 15 en wijzigingen in deel 6, zoals vastgesteld in het LOI seksuele gezondheid op 29 mei 2018.
  • 2 maart 2017: publicatie van delen 1-4, 8, 10-14 en aanvullingen op delen 5 en 6*, zoals vastgesteld in het LOI seksuele gezondheid op 1 november 2016.
  • Mei 2015: publicatie van delen 5 en 6*, zoals vastgesteld in het LOI seksuele gezondheid op 28 april 2015.

* NB: de indeling is in de loop van het ontwikkelingsproces aangepast. De deelnummers in bovenstaand overzicht verwijzen naar de huidige nummering van het draaiboek.