Richtlijnen & Draaiboeken

U vindt hier ongeveer 100 richtlijnen, 50 draaiboeken en andere producten zoals factsheets en handleidingen. LCI-richtlijnen geven per infectieziekte een systematisch overzicht van 1) de meest recente kennis over relevante aspecten; 2) landelijke afspraken over de aanpak van de bestrijding en 3) de rol van de GGD en andere professionals betrokken bij de bestrijding in de publieke gezondheid. Voor en door de praktijk. Lees meer over de totstandkoming van de LCI-richtlijnen.

= Meldingsplicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Acariasis Richtlijn
 • mijtinfestaties
Antrax Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • miltvuur
Asielzoekers Draaiboek
Asplenie Richtlijn
 • (functionele) hypo- en asplenie
Aviaire influenza Draaiboek

B

Babesiosis Richtlijn
 • kattenkrabziekte
BMR Factsheet
 • Bof, mazelen, rodehond
Bof Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • parotitis epidemica
Botulisme Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
Brucellose Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • Febris undulans
 • Ziekte van Bang
 • Maltakoorts
Buiktyfus Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • febris typhoidea

C

Chikungunya Richtlijn
 • CHIKV
Cholera Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
CMV-infectie Richtlijn
 • cytomegalovirus
COVID-19 Richtlijn
 • coronavirus
 • nieuw coronavirus
 • SARS-CoV-2
 • corona
COVID-19-vaccinatie Uitvoeringsrichtlijn
Cryptosporidiose Richtlijn

D

Dengue Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • knokkelkoorts
Dierenbeten Draaiboek
Difterie Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte

E

Echinokokkose Richtlijn
 • blaasworm
 • hondenlintworm
 • hydatidosus
 • vossenlintworm
Exanthemen Draaiboek

F

Febris recurrens Richtlijn
 • Louse borne relapsing fever (LBRF)
 • Tick borne relapsing fever (TBRF)

G

Gonorroe Richtlijn
Gordelroos Richtlijn
 • herpes zoster
 • herpes zoster
 • GAS
 • Roodvonk
 • Krentenbaard
 • Kraamvrouwenkoorts

H

Hepatitis C Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
Hepatitis E Richtlijn
 • koortslip
 • herpes labialis
 • herpes genitalis
Hiv-infectie Richtlijn
 • humaan immunodeficiëntievirus
 • human immunodeficiency virus
 • aids
 • acquired immunodeficiency syndrome
Hoofdluis Richtlijn
 • pediculosis humanus capitis
HPV-vaccinatie Factsheet
 • HPV
 • AGW
 • condylomata acuminata
 • HPV
 • baarmoederhalskanker
 • HPV-kanker

I

Influenza Richtlijn
 • griep
 • aviaire influenza (vogelgriep)
 • varkensgriep
 • griepprik
 • influenzavaccinatie
 • influenzavaccinatie zwangeren
 • griepprik tijdens de zwangerschap

J

L

Legionellose Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • veteranenziekte
 • Pontiac fever
Leishmaniasis Richtlijn
Lepra Richtlijn
 • morbus Hansen
Leptospirose Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • ziekte van Weil
 • melkerskoorts
 • modderkoorts

M

MERS-CoV Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • coronavirus
Mpox Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • apenpokken
 • monkeypox
Mpoxvaccinatie Uitvoeringsrichtlijn
 • Eaton-agent
 • walking pneumonia
 • primaire atypische pneumonie

N

Norovirus Richtlijn
 • Calicivirusinfectie

O

Orf Richtlijn

P

Paratyfus Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • erythema infectiosum
 • vijfde ziekte
Pediculosis pubis Richtlijn
 • schaamluis
Pest Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • epstein-barr-virus (EBV)
Pneumokokkenziekte Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • pneumokokkenziekte
 • pneumokokkeninfectie
 • Streptococcus pneumoniae
Pokken Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • variola
Polio Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • kinderverlamming
 • poliomyelitis anterior acuta
Polio Draaiboek
Prikaccidenten Richtlijn
 • Chlamydia psittaci
 • Chlamydiosis
 • Ornithose
 • Papegaaienziekte

Q

Q-koorts Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • Coxiella burnetii-infectie

R

Rabiës Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • Hondsdolheid
Rift Valley fever Richtlijn
 • RVF
 • riftvalleykoorts
Rodehond Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • rubella
Rotavirus Richtlijn
RSV-infectie Richtlijn
 • respiratoir syncytieel virus

S

Salmonellose Richtlijn
SARS Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • coronavirus
Scabiës Richtlijn
 • schurft
Schistosomiasis Richtlijn
 • schistosomiase, bilharziasis
Seksaccidenten Richtlijn
 • vero(cyto)toxine-producerende E. coli (VTEC)

T

Tekenencefalitis Richtlijn
 • Central European encephalitis (CEE)
 • Frühsommer meningoenzephalitis (FSME)
 • Russian spring-summer encephalitis (RSSE)
Tetanus Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • kaakklem
 • wondkramp
Tinea capitis Richtlijn
 • ringworm
 • hoofdschimmel
Toxoplasmose Richtlijn
Trichinellose Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
Tuberculose Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • tbc
Tularemie Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte

V

 • Immuungecompromitteerden
 • Immuunsuppressie
 • Landelijke adviezen voor vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen

W

Waterpokken Richtlijn
 • Varicella zoster
 • Varicella zoster

Z

Zesde ziekte Richtlijn
Zikavirusinfectie Richtlijn Dit is een meldingsplichtige ziekte
 • ZIKV