Meldingsplichtige ziekten

De Wet publieke gezondheid schrijft voor dat artsen en medisch microbiologische laboratoria en hoofden van instellingen onderstaande infectieziekten moeten melden aan de GGD. De meldingsplichtige ziekten zijn verdeeld over de groepen A1, A2, B1, B2 en C. Afhankelijk van de indeling moeten ziekten direct, binnen 24 uur of binnen een werkdag worden gemeld. Lees verder op RIVM.nl.

Op basis van artikel 26 van de Wpg moet een instelling de GGD informeren over een ongewoon aantal zieken, bijvoorbeeld diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard bij de cliënten of bij het begeleidend of verzorgend personeel. Ook voedselinfecties vastgesteld bij twee of meer patiënten zijn meldingsplichtig volgens B2.

Een infectieziekte wordt als groep A1 aangewezen als de ziekte een pandemisch potentieel heeft. Voor A1-infectieziekten geldt dat er maatregelen voor een (grotere) groep noodzakelijk kunnen zijn voor de bestrijding ervan. Mogelijke wettelijke maatregelen: het op- en afschalen van bevoegdheden voor collectieve maatregelen, of het inzetten van de noodbevoegdheid.
Op dit moment is er geen A1-meldingsplichtige ziekte.