Wijzigingen LCI-producten maart t/m juli 2017

Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen van 1 maart 2017 tot 1 augustus 2017 in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten.

App en nieuwe website

De voornaamste verandering is natuurlijk dat we sinds 17 juli een richtlijnenapp hebben en een vernieuwde richtlijnenwebsite. Met de app kunnen professionals werkzaam in de gezondheidszorg via smartphone of tablet de LCI-richtlijnen, ­draaiboeken, ­quizzen en ­publieksinformatie raadplegen.

De inhoud van de app is exact hetzelfde als die op de website, behalve dat de onderdelen literatuur en historie niet opgenomen zijn in de app. Daarvoor kan de site (die ook mobiel goed leesbaar is) worden geraadpleegd. We adviseren u dat ook te doen als sommige bijlagen niet goed in beeld komen in de app.

De app is ook offline beschikbaar en put daarom uit eerder opgehaalde versies van de richtlijnen uit de richtlijnendatabase. Daarom adviseren we u om voor elk gebruik te sychroniseren met de actuele database via de knop 'verversen' in het menu linksboven op de homepage (het zgn. ‘hamburgertje’). Alleen dan weet u zeker dat u de actuele versies van alle richtlijnen heeft.

Het blokje 'Nieuws' ververst wel vanzelf. Kijk daar vooral regelmatig om op de hoogte te blijven. Hier leest u ook tussen de mails met wijzigingen door welke richtlijnen een inhoudelijke aanpassing of update hebben gekregen.

Nieuwe en herziene richtlijnen

Hantavirusinfectie

Update van de richtlijn per juli 2017.

Meningokokken ACWY-vaccinatie

Informatie voor professionals vastgesteld door de expertgroep en online geplaatst op 5 mei.

Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg

Herziene versie. Vastgesteld LOI: maart 2017.

Zikavirusinfectie

Op 20 april is een nieuwe conceptversie van de richtlijn online geplaatst. Op 7 juni zijn enkele cijfers gecorrigeerd in paragraaf Voorkomen in Nederland. Alle tekstaanpassingen zijn op 20 juni vastgesteld door het LOI.

Wijzigingen in de richtlijnen

CMV-infectie

Juli 2017: arbo-zwangeren-informatie over screening van risicogroepen (geen meerwaarde) toegevoegd.

Difterie

Nieuwe diagnostiekparagraaf (vastgesteld door NVMM april 2017) ingevoegd.

Hepatitis B

Juli 2017: verduidelijking dosering (passieve immunisatie zuigeling) in onderdeel 'Zwangerschap'

Influenza

Juli 2017: Nieuwe arboparagrafen ingevoegd.

Lepra

Nieuwe diagnostiekparagraaf (vastgesteld door NVMM april 2017) ingevoegd.

MERS-CoV

Op 28 juli is het stroomschema in Bijlage 3 (Triage en Diagnostiek) aangepast.

Rabiës

17 juli 2017: De tekst over wondbehandeling is in lijn gebracht met de NHG-standaarden.

Rodehond

17 juli: Bijlage over screeningsbeleid zwangeren en informatie over vaccineren tijdens lactatie toegevoegd.

Rotavirus

Nieuwe diagnostiekparagraaf (vastgesteld door NVMM april 2017) ingevoegd.

Shigellose

9 juni: Weringsbeleid aangevuld met PCR.

Draaiboeken

Draaiboek Consult seksuele gezondheid

Nieuw per 2 maart 2017 zijn de volgende deeldraaiboeken:

 • Deeldraaiboek 1: Taken en verantwoordelijkheden;
 • Deeldraaiboek 2: Gespreksvoering consult seksuele gezondheid;
 • Deeldraaiboek 3: MSM advisering;
 • Deeldraaiboek 4: Sekswerker advisering;
 • Deeldraaiboek 8: Beleid na soa-diagnose;
 • Deeldraaiboek 9: Seksaccidenten en seksueel geweld;
 • Deeldraaiboek 10: Anticonceptie;
 • Deeldraaiboek 11: Hulp bij onbedoelde zwangerschap;
 • Deeldraaiboek 12: Seksuele problemen;
 • Deeldraaiboek 13: Seksuele oriëntatie en identiteit.
   

Daarnaast zijn er aanvullingen gedaan op de volgende delen:

 • Deeldraaiboek 5: Triage soa-testen;
 • Deeldraaiboek 6: Testbeleid.

Publieksinformatie

Met de app en de nieuwe website is nu ook de publieksinformatie anders dan voorheen. We hebben afscheid genomen van de term ISI. De oude ISI-teksten zijn met een inhaalslag in 2016 door de LOVI-redactieraad voor het grootste deel hertaald in begrijpelijk Nederlands. Die tientallen teksten zijn in verschillende LOVI-overleggen vastgesteld en nu gepubliceerd. Er wordt nog gewerkt aan het hertalen van enkele laatste oude ISI-teksten. Vragen of suggesties voor ontbrekende teksten zijn altijd welkom. Neem daarvoor contact op met ton.oomen@rivm.nl.

Omdat we al wisten dat er een nieuwe site en een app aankwamen, hebben we afgelopen jaar ervoor gekozen om niet alle hertaalde publieksteksten op de RIVM-site te plaatsen, maar daarmee te wachten tot de nieuwe site gereed was. Hieronder staat een overzicht van alle nieuwe teksten publieksinformatie die sinds 2016 zijn vastgesteld en nu online zijn:

Daarnaast zijn enkele eerder (voor 2016) vastgestelde hertalingen aangepast n.a.v. de meest recente inzichten, waarbij onder meer de onlangs ontwikkelde standaardteksten over handen wassen, toilet- en overige hygiëne zijn ingevoegd.

Ten slotte kreeg de foldertekst Aandachtspunten bij het werken met ratten (een download bij de richtlijn Leptospirose en bij de publieksinformatieteksten Hantavirus en Ziekte van Weil) in mei een update.

Patiëntervaringsfilms

Nieuw zijn de patiëntervaringsfilms bij tien infectieziekten. De LCI maakte deze in samenwerking met Thuisarts.nl. In de films vertellen patiënten over hun ervaringen met een infectieziekte. Waar loop je als patiënt tegenaan en wat zijn tips voor mensen die nu met die infectieziekte te maken krijgen? Deskundigen geven uitleg over de oorzaken en klachten, praktische tips en adviezen en de mogelijke behandeling van de infectieziekte. Voor de patiënten, hun omgeving én de professional bieden de films een beter inzicht in ervaring van de ziekte. De tien films zijn ook afzonderlijk te vinden op de onderwerppagina van de betreffende ziekte op de RIVM-site. De volgende tien patiëntervaringsfilms staan online:

 • BRMO;
 • Hepatitis A;
 • Hepatitis B;
 • Hepatitis C;
 • Kinkhoest;
 • Krentenbaard;
 • Norovirus;
 • Q-koorts;
 • Scabiës;
 • Voedselinfectie.

Top 3 meest geraadpleegde richtlijnen per maand

Februari 2017

Richtlijn Bezoekers per maand
Hand-voet-mondziekte 3.445
Groep A-streptokokken (GAS) 2.970
Tetanus 2.600

Maart 2017

Richtlijn Bezoekers per maand
Hand-voet-mondziekte 4.016
Tetanus 3.578
Pfeiffer 3.473

April 2017

Richtlijn Bezoekers per maand
Hand-voet-mondziekte 3.478
Tetanus 3.247
Waterpokken en gordelroos 2.915

Mei 2017

Richtlijn Bezoekers per maand
Tetanus 3.565
CMV-infectie 3.222
Hand-voet-mondziekte 3.101

Juni 2017

Richtlijn Bezoekers per maand
Lymeziekte 4.201
Tetanus 3.942
Hand-voet-mondziekte 3.478

 

NB. De hoge score van CMV-infectie in mei is wellicht naar aanleiding van een item in Hart van Nederland.
 

 

We proberen onze richtlijnen, draaiboeken en andere producten zo vindbaar mogelijk te maken op onze website. Vragen of verbetersuggesties horen we graag: LCI-webredactie@rivm.nl.