Informatiebrief huisgenoten - niet-immuun

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 3 december 2021 (voor versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

positief getest persoon | cat 1 huisgenoot niet-immuun | cat 1 huisgenoot immuun | cat 2 nauw contact niet-immuun | cat 2 nauw contact immuun

Informatie voor huisgenoten - niet-immuun
 

Let op! Dit is belangrijke informatie voor u.

Beste meneer, mevrouw,

U krijgt deze brief omdat u een huisgenoot bent van iemand met corona. In deze brief staan de regels en leefregels waaraan u en uw huisgenoten zich moeten houden. Dit geldt ook voor kinderen van alle leeftijden die huisgenoten zijn. Zo helpt u voorkomen dat de mensen om u heen besmet raken. De regels in deze brief zijn voor u van toepassing, omdat u in de afgelopen 12 maanden geen corona heeft gehad en u op dit moment niet volledig gevaccineerd bent. U kunt dus nog ziek worden.

Quarantaine

U gaat meteen thuis in quarantaine. Door thuis te blijven is de kans klein dat u andere mensen besmet als blijkt dat u corona heeft. Onderaan deze brief staan de leefregels voor quarantaine. Heeft u hulp nodig als u in quarantaine zit, lees dan deze folder met meer uitleg en tips.

Wordt u tijdens de quarantaine ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig? Bel dan direct uw huisarts en zeg dat u een huisgenoot bent van iemand met corona.

Hoelang in quarantaine

De duur van de quarantaine is niet voor iedereen hetzelfde. Dit zijn de regels voor de situaties die het meest voorkomen:

 • Uw huisgenoot met corona is thuis in isolatie gegaan en blijft op een eigen kamer. U en uw huisgenoot hebben geen contact. 
  In dit geval gaat u 10 dagen in quarantaine. U telt 10 dagen vanaf de dag dat u het laatst contact heeft gehad met uw huisgenoot. Als u op dag 5 negatief getest bent dan mag u uit quarantaine.
 • Uw huisgenoot met corona kan niet in een eigen kamer in isolatie gaan. U en uw huisgenoot delen dezelfde kamer(s) en hebben van dichtbij contact met elkaar. 
  In dit geval gaat u in quarantaine zodra u hoort dat uw huisgenoot corona heeft. U begint pas met het tellen van dagen vanaf het moment dat uw huisgenoot niet meer besmettelijk is. Als uw huisgenoot niet meer besmettelijk is blijft u nog 10 dagen in quarantaine.  Als u op dag 5 negatief getest bent dan mag u uit quarantaine.

Testen

Testen is belangrijk om het virus zo snel mogelijk op te sporen en de verspreiding te stoppen. Daarom doet u meteen een zelftest nadat u heeft gehoord dat uw huisgenoot corona heeft.

Zelftest positief

Is de zelftest positief dan maakt u meteen een testafspraak bij de GGD om de testuitslag te laten controleren. Is de testuitslag van de GGD ook positief dan gaat u meteen in isolatie.

Zelftest negatief

Als de testuitslag negatief is dan blijft nog wel in quarantaine, omdat u toch besmet kunt zijn en ziek kunt worden. Daarom laat u zich 5 dagen na het laatste contact met uw huisgenoot die corona heeft, testen bij de GGD. Is de testuitslag negatief dan mag u uit quarantaine.

Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035 of coronatest.nl.

Klachten

Houd u gezondheid goed in gaten. Krijgt u klachten die passen bij corona zoals:

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid of kortademigheid
 • verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak 

Doe dan meteen een zelftest. Ook als u eerder negatief getest bent of als u opnieuw gezondheidsklachten heeft. Als de zelftest positief is, maakt u meteen een testafspraak bij de GGD om de testuitslag te laten controleren. Blijf thuis tot u de testuitslag weet.

Bent u kwetsbaar door ouderdom of ziekte of heeft u kwetsbare familieleden maak dan een testafspraak bij de GGD. Blijf thuis tot u de testuitslag weet.

Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035 of coronatest.nl.

Besmettelijkheid en contacten

Uw huisgenoot is besmettelijk zolang hij/zij klachten heeft én minimaal 7 dagen na het begin van de klachten. Als na deze 7 dagen de klachten een hele dag over zijn (24-uur klachtenvrij), dan kan uw huisgenoot u en anderen niet meer besmetten. Overleg met de GGD over de besmettelijkheid als uw huisgenoot langer dan 7 dagen ziek is.

Als uw huisgenoot helemaal geen klachten had toen hij/zij werd getest, en daarna ook geen klachten kreeg, dan is uw huisgenoot besmettelijk t/m 5 dagen na de test waaruit bleek dat hij/zij corona had.

Beperk uw contacten zolang iemand bij u thuis nog besmettelijk is en in de periode van 10 dagen daarna. Wat nog meer belangrijk is dat u:

 • 1,5 meter afstand houdt
 • geen contact heeft met kwetsbare personen
 • grote groepen en drukke plekken ontwijkt

Werkt u in de zorg, overleg dan met uw werkgever of bedrijfsarts of en wanneer u weer mag werken.

Leefregels voor quarantaine

Leefregels voor de tijd dat u in quarantaine bent

Het is belangrijk dat u de leefregels opvolgt. Zo helpt u voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt en dat mensen om u heen besmet raken.

1. U bent huisgenoot van iemand met corona en gaat in quarantaine. Dit zijn de leefregels voor de periode dat u in quarantaine gaat.

In quarantaine gaan betekent dat u thuis blijft en geen bezoek ontvangt. U heeft geen contact met degene die corona heeft.

 • U mag niet naar buiten, naar school, de winkel of naar het werk.
 • Laat anderen voor u boodschappen doen of laat uw boodschappen thuis bezorgen.
 • U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
 • Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD).
 • Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn. Alle huisgenoten houden 1,5 meter afstand van de persoon die corona heeft. Dus niet knuffelen, zoenen en geen seks.
 • Kom niet in de kamer van de persoon die corona heeft.
 • Voorkom dat u in aanraking komt met lichaamsvloeistoffen van de persoon die corona heeft. Bijvoorbeeld ontlasting, spuug, snot, zweet en urine.
 • Deelt u het toilet en badkamer met de persoon die corona heeft, maak deze dan elke dag schoon. Hebben het toilet en de badkamer een raam? Zet deze elke dag meerdere keren 15 minuten open zodat er frisse lucht binnenkomt. 
 • Heeft u een hond of een kat als huisdier? Kijk dan voor adviezen op Dieren en COVID-19 | rivm.nl.

2. Algemene hygiëneregels tijdens de quarantaine. Deze regels zijn belangrijk voor iedereen die huisgenoot is van iemand met corona.

De hygiëneregels zijn er om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

 • Gebruik een papieren zakdoek voor het hoesten, snuiten van uw neus of bij het niezen. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest of nies dan in de plooi van uw elleboog.
 • Gebruik de zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg in een plastic zak. Was uw handen.
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit in ieder geval:
  • na hoesten en niezen
  • nadat u naar het toilet bent geweest
  • na het schoonmaken en opruimen
  • voor het (bereiden van) eten
 • Maak de dingen die u veel gebruikt elke dag schoon, zoals de doorspoelknop van het toilet, kraan, deurklinken en lichtknopjes. Gebruik een gewoon schoonmaakmiddel en doe de schoonmaakdoek direct in de was.

Volg de algemene adviezen

Volg de algemene adviezen op die gelden in Nederland over bijvoorbeeld naar school gaan of werken op Rijksoverheid.nl. Kijk voor meer informatie ook op rivm.nl en Rijksoverheid.nl.