Informatiebrief huisgenoten - immuun

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 3 december 2021 (voor versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

positief getest persoon | cat 1 huisgenoot niet-immuun | cat 1 huisgenoot immuun | cat 2 nauw contact niet-immuun | cat 2 nauw contact immuun

Informatie voor huisgenoten - immuun
 

Let op! Dit is belangrijke informatie voor u

Beste meneer, mevrouw,

U krijgt deze brief omdat u een huisgenoot bent van iemand met corona. In deze brief staan de regels en leefregels waaraan u en uw huisgenoten zich moeten houden. Dit geldt ook voor kinderen van alle leeftijden die huisgenoten zijn. Volgens onze informatie bent u volledig gevaccineerd. Of u heeft eerder corona gehad en daarna 1 vaccinatie gekregen. Of u heeft in de afgelopen 12 maanden corona gehad.

Quarantaine

Ondanks dat u voldoende beschermd bent tegen corona, gaat u wel meteen thuis in quarantaine. De kans dat u zelf besmet raakt met het coronavirus is aanwezig en dan kunt u het virus doorgeven aan anderen. Door in quarantaine te gaan, kunt u dat voorkomen. Onderaan deze brief staan de leefregels voor quarantaine. Heeft u hulp nodig als u in quarantaine zit, lees dan deze folder met meer uitleg en tips.

Als u in de zorg werkt, gaat u ook in quarantaine. Overleg met uw werkgever of bedrijfsarts wat u verder moet doen.

Wordt u tijdens de quarantaine ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig? Bel dan direct uw huisarts en zeg dat u een huisgenoot bent van iemand met corona.

Hoelang in quarantaine

U mag uit quarantaine als u:

 • geen klachten heeft gekregen in de 10 dagen na de testdatum van uw huisgenoot die corona heeft.
 • negatief getest bent op 5 dagen na de testdatum van uw huisgenoot die corona heeft.

Testen

Testen is belangrijk om het virus zo snel mogelijk op te sporen en de verspreiding te stoppen. Daarom doet u meteen een zelftest nadat u heeft gehoord dat uw huisgenoot corona heeft.

Zelftest positief

Is de zelftest positief maak dan meteen een testafspraak bij de GGD om de testuitslag te laten controleren. Is de testuitslag van de GGD ook positief dan gaat u meteen in isolatie.

Zelftest negatief

Is de zelftest negatief laat u dan 5 dagen na de testdatum van uw huisgenoot die corona heeft, testen bij de GGD. Is de testuitslag negatief dan mag u uit quarantaine.

Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035 of coronatest.nl.

Let op: Heeft u in de afgelopen 8 weken zelf corona gehad dan hoeft u niet in quarantaine en getest te worden.

Klachten

Ook is het belangrijk om uw gezondheid goed in gaten te houden. Krijgt u klachten die passen bij corona zoals:

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid of kortademigheid
 • verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak

Doe dan meteen een zelftest. Ook als u eerder negatief getest bent of als u opnieuw gezondheidsklachten heeft. Als deze zelftest positief is, maakt u meteen een testafspraak bij de GGD om de testuitslag te laten controleren. Blijf thuis tot u de testuitslag weet.

Bent u kwetsbaar door ouderdom of ziekte of heeft u kwetsbare familieleden maak dan een testafspraak bij de GGD. Blijf thuis tot u de testuitslag weet.

Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035 of coronatest.nl.

Besmettelijkheid en contacten

Uw huisgenoot is besmettelijk zolang hij/zij klachten heeft én minimaal 7 dagen na het begin van de klachten. Als uw huisgenoot na 7 dagen een hele dag geen klachten meer heeft (24 uur klachtenvrij), dan kan uw huisgenoot u en anderen niet meer besmetten. Overleg met de GGD over de besmettelijkheid als uw huisgenoot langer dan 7 dagen ziek is.

Als uw huisgenoot helemaal geen klachten had toen hij/zij werd getest, en daarna ook geen klachten kreeg, dan gaan we ervan uit uw huisgenoot besmettelijk is t/m 5 dagen na de test.

Beperk uw contacten zolang iemand bij u thuis nog besmettelijk is en in de periode van 10 dagen daarna. Wat nog meer belangrijk is dat u:

 • 1,5 meter afstand houdt
 • geen contact heeft met kwetsbare personen
 • grote groepen en drukke plekken ontwijkt
   

Werkt u in de zorg, overleg dan met uw werkgever of bedrijfsarts of en wanneer u weer mag werken.

Leefregels voor quarantaine

Leefregels voor de tijd dat u in quarantaine bent

Het is belangrijk dat u de leefregels opvolgt. Zo helpt u voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt en dat mensen om u heen besmet raken.

1. U bent huisgenoot van iemand met corona en gaat in quarantaine. Dit zijn de leefregels voor de periode dat u in quarantaine gaat.

In quarantaine gaan betekent dat u thuis blijft en geen bezoek ontvangt. U heeft geen contact met degene die corona heeft.

 • U mag niet naar buiten, naar school, de winkel of naar het werk.
 • Laat anderen voor u boodschappen doen of laat uw boodschappen thuis bezorgen.
 • U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
 • Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD).
 • Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn. Alle huisgenoten houden 1,5 meter afstand van de persoon die corona heeft. Dus niet knuffelen, zoenen en geen seks.
 • Kom niet in de kamer van de persoon die corona heeft.
 • Voorkom dat u in aanraking komt met lichaamsvloeistoffen van de persoon die corona heeft. Bijvoorbeeld ontlasting, spuug, snot, zweet en urine.
 • Deelt u het toilet en badkamer met de persoon die corona heeft, maak deze dan elke dag schoon. Hebben het toilet en de badkamer een raam? Zet deze elke dag meerdere keren 15 minuten open zodat er frisse lucht binnenkomt. 
 • Heeft u een hond of een kat als huisdier? Kijk dan voor adviezen op Dieren en COVID-19 | rivm.nl.

2. Algemene hygiëneregels tijdens de quarantaine. Deze regels zijn belangrijk voor iedereen die huisgenoot is van iemand met corona.

De hygiëneregels zijn er om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

 • Gebruik een papieren zakdoek voor het hoesten, snuiten van uw neus of bij het niezen. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest of nies dan in de plooi van uw elleboog.
 • Gebruik de zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg in een plastic zak. Was uw handen.
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit in ieder geval:
  • na hoesten en niezen
  • nadat u naar het toilet bent geweest
  • na het schoonmaken en opruimen
  • voor het (bereiden van) eten
 • Maak de dingen die u veel gebruikt elke dag schoon, zoals de doorspoelknop van het toilet, kraan, deurklinken en lichtknopjes. Gebruik een gewoon schoonmaakmiddel en doe de schoonmaakdoek direct in de was.

Volg de algemene adviezen

Volg de algemene adviezen op die gelden in Nederland over bijvoorbeeld naar school gaan of werken. Kijk voor meer informatie ook op rivm.nl en Rijksoverheid.nl.​​​​​​