Informatiebrief nauwe contacten

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 21 oktober 2021 (voor versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

positief getest persoon | cat 1 huisgenoot cat 2 nauw contact

Informatie voor nauwe contacten
 

Let op! Dit is belangrijke informatie voor mensen die dichtbij iemand zijn geweest die positief getest is op corona

Beste meneer, mevrouw,

U krijgt deze brief, omdat u in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft.

Het is belangrijk om eerst na te gaan of u beschermd bent tegen corona of niet. Dat bepaalt namelijk of u in quarantaine moet en welke regels er voor u gelden.

Wanneer ben ik beschermd?

U bent voldoende beschermd tegen een (nieuw) coronavirus als u:

 • 14 dagen of langer geleden een 2e prik heeft gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna, of
 • 14 dagen of langer geleden 1 prik heeft gehad met een van deze vaccins en daarvoor heeft u corona gehad, of
 • 28 dagen of langer geleden 1 prik heeft gehad met het vaccin van Janssen, of
 • binnen de afgelopen  6 maanden (180 dagen) corona heeft gehad. U bent toen positief getest op corona, bijvoorbeeld in een GGD-teststraat (niet met een zelftest).
   

Bent u beschermd tegen corona? Lees dan onderdeel A.
Bent u niet beschermd tegen corona? Lees dan onderdeel B.
Weet u niet zeker of u beschermd bent? Neem dan eerst contact op met de GGD.

A. Ik ben beschermd, wat moet ik doen?

U bent beschermd tegen corona en hoeft daarom niet  in quarantaine. Werkt u in de zorg, overleg dan met uw werkgever of bedrijfsarts welke maatregelen u moet nemen tijdens uw werk.

Gezondheidsklachten

Het is wel belangrijk om uw gezondheid goed in gaten te houden. Krijgt u klachten die passen bij corona zoals:

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid of kortademigheid
 • verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak 

Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-2035. Doe dat ook als u eerder negatief getest bent of als u opnieuw gezondheidsklachten heeft. Blijf thuis tot u de testuitslag weet. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Volg de algemene adviezen

Volg de algemene adviezen op die gelden in Nederland over bijvoorbeeld naar school gaan of werken. Kijk voor meer informatie ook op rivm.nl en Rijksoverheid.nl.

B. Ik ben niet beschermd, wat moet ik doen?

Regels voor kinderen jonger dan 4 jaar

Kinderen jonger dan 4 jaar hoeven niet in quarantaine als uw kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Wel is het belangrijk om de gezondheid van uw kind goed in de gaten te houden. Houd uw kind bij (lichte) klachten thuis en maak meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-2035.

Verder is het belangrijk dat uw kind geen contact heeft met kwetsbare personen t/m 10 dagen na het contact met de persoon die corona heeft.

Regels voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen

In quarantaine

Omdat u nog niet beschermd bent tegen corona en dus nog ziek kunt worden, gaat u meteen thuis in quarantaine. Door thuis te blijven is de kans klein dat u andere mensen besmet als blijkt dat u corona heeft. Onderaan deze brief staan de leefregels voor quarantaine. Heeft u hulp nodig als u in quarantaine zit, lees dan deze folder met meer uitleg en tips.

Wordt u tijdens de quarantaine ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig? Bel dan direct uw huisarts en zeg dat u in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft.

Testen

Laat u 5 dagen na het laatste contact met de persoon die corona heeft, testen bij de GGD. Dit is om te kijken of u uit quarantaine mag. Als de testuitslag negatief is dan mag u stoppen met de quarantaine. Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035.

Beperk uw contacten

Als u uit quarantaine bent, wees dan tot 10 dagen na het contact met de persoon met corona extra voorzichtig: houd 1,5 meter afstand van andere personen, vermijd drukke plekken, en vermijd contact met kwetsbare personen. Werkt u in de zorg, overleg dan met uw werkgever of bedrijfsarts welke maatregelen u moet nemen tijdens uw werk.

Gezondheidsklachten

Houd u gezondheid goed in gaten. Krijgt u klachten die passen bij corona zoals:

 • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid of kortademigheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak

Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-2035. Doe dat ook als u eerder negatief getest bent of als u opnieuw gezondheidsklachten heeft. Blijf thuis tot u de testuitslag weet. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Volg de algemene adviezen

Volg de algemene adviezen op die gelden in Nederland over bijvoorbeeld naar school gaan of werken. Kijk voor meer informatie ook op rivm.nl en Rijksoverheid.nl.

Leefregels quarantaine

Leefregels voor de tijd dat u in quarantaine bent

Het is belangrijk dat u de leefregels opvolgt. Zo helpt u voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt en dat mensen om u heen besmet raken.

1. U bent een nauw contact van iemand met corona en gaat in quarantaine. Dit zijn de leefregels voor de periode dat u in quarantaine gaat.

In quarantaine gaan betekent dat u thuis blijft en geen bezoek ontvangt. In huis houdt u 1,5 meter afstand tot uw huisgenoten.

 • U mag niet naar buiten, naar school, de winkel of naar het werk.
 • Laat anderen voor u boodschappen doen of laat uw boodschappen thuis bezorgen.
 • U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
 • Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD).
 • Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn. U houdt 1,5 meter afstand van uw huisgenoten. Dus niet knuffelen, zoenen en geen seks.

2. Algemene hygiëneregels tijdens de quarantaine.

De hygiëneregels zijn er om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

 • Gebruik een papieren zakdoek voor het hoesten, snuiten van uw neus of bij het niezen. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest of nies dan in de plooi van uw elleboog.
 • Gebruik de zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg in een plastic zak. Was uw handen.
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit in ieder geval:
  • na hoesten en niezen
  • nadat u naar het toilet bent geweest
  • na het schoonmaken en opruimen
  • voor het (bereiden van) eten
 • Maak de dingen die u veel gebruikt elke dag schoon, zoals de doorspoelknop van het toilet, kraan, deurklinken en lichtknopjes. Gebruik een gewoon schoonmaakmiddel en doe de schoonmaakdoek direct in de was.