Informatiebrief huisgenoten - immuun

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 15 oktober 2021 (voor versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

positief getest persoon | cat 1 huisgenoot niet-immuun | cat 1 huisgenoot immuun | cat 2 nauw contact niet-immuun | cat 2 nauw contact immuun

Informatie voor huisgenoten - immuun
 

Let op! Dit is belangrijke informatie voor u

Beste meneer, mevrouw,

U krijgt deze brief omdat u een huisgenoot bent van iemand met corona. Volgens onze informatie bent u volledig gevaccineerd. Of u heeft eerder corona gehad en daarna 1 vaccinatie gekregen. Of u heeft in het afgelopen halfjaar corona gehad. U bent dan voldoende beschermd tegen corona en hoeft daarom niet in quarantaine. Werkt u in de zorg, overleg dan met uw werkgever of bedrijfsarts welke maatregelen u moet nemen tijdens uw werk.

Wel is van belang dat u zich laat testen 5 dagen na de testdatum van uw huisgenoot met corona. Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035.
Voor kinderen jonger dan 4 jaar die het afgelopen halfjaar corona hebben gehad, is het advies dat zij bij (lichte) klachten getest worden.

Gezondheidsklachten

Ook is het belangrijk om uw gezondheid goed in gaten te houden. Krijgt u klachten die passen bij corona zoals:

  • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • hoesten
  • benauwdheid of kortademigheid
  • verhoging of koorts
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak

Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of coronatest.nl. Doe dat ook als u eerder negatief getest bent of als u opnieuw gezondheidsklachten heeft. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Beperk uw contacten

Zolang iemand bij u thuis nog besmettelijk is, en in de periode van 10 dagen daarna:

  • Houdt u 1,5 meter afstand tot mensen buiten uw huishouden;
  • Heeft u geen contact met kwetsbare personen;
  • Vermijdt u drukke plekken waar u geen afstand kunt houden.

Hoe lang is mijn huisgenoot met corona besmettelijk?

Uw huisgenoot is besmettelijk zolang hij/zij klachten heeft én minimaal 7 dagen na het begin van de klachten. Als uw huisgenoot na 7 dagen een hele dag geen klachten meer heeft (24 uur klachtenvrij), dan kan uw huisgenoot u en anderen niet meer besmetten. Overleg met de GGD over de besmettelijkheid als uw huisgenoot langer dan 7 dagen ziek is.

Als uw huisgenoot helemaal geen klachten had toen hij/zij werd getest, en daarna ook geen klachten kreeg, dan gaan we ervan uit uw huisgenoot besmettelijk is t/m 5 dagen na de test.

Volg de algemene adviezen op die gelden in Nederland over bijvoorbeeld naar school gaan of werken. Kijk voor meer informatie ook op rivm.nl en Rijksoverheid.nl.