Informatie voor huisgenoten - immuun

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 23 juli 2021 (voor versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

positief getest persoon | cat 1 huisgenoot niet-immuun | immuun | cat 2 nauw contact | niet-immuun | immuun

Let op! Dit is belangrijke informatie voor u

Beste meneer, mevrouw,

U krijgt deze brief omdat u een huisgenoot bent van iemand met corona. Volgens onze informatie bent u volledig gevaccineerd. Of u heeft eerder corona gehad en daarna 1 vaccinatie gekregen. Of u heeft in het afgelopen halfjaar corona gehad. Daarom hoeft u niet in quarantaine. Werkt u in de zorg, overleg dan met uw werkgever of bedrijfsarts welke maatregelen u moet nemen tijdens uw werk.

Wel is van belang dat u zich laat testen 5 dagen na de testdatum van uw huisgenoot met corona. Maak een testafspraak bij de GGD via 0800 - 2035.

Gezondheidsklachten

Ook is het belangrijk om uw gezondheid goed in gaten te houden. Krijgt u klachten die passen bij corona zoals:

  • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • hoesten
  • benauwdheid of kortademigheid
  • verhoging of koorts
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak
     

Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800 - 1202 of coronatest.nl. Doe dat ook als u eerder negatief getest bent of als u opnieuw gezondheidsklachten heeft. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Beperk uw contacten

Zolang iemand bij u thuis nog besmettelijk is, en in de periode van 10 dagen daarna:

  • Houdt u 1,5 meter afstand tot mensen buiten uw huishouden;
  • Heeft u geen contact met kwetsbare personen;
  • Vermijdt u drukke plekken waar u geen afstand kunt houden.

Hoe lang is mijn huisgenoot met corona besmettelijk?

Uw huisgenoot is besmettelijk zolang hij/zij klachten heeft én minimaal 7 dagen na het begin van de klachten. Als uw huisgenoot na 7 dagen een hele dag geen klachten meer heeft (24 uur klachtenvrij), dan kan uw huisgenoot u en anderen niet meer besmetten. Overleg met de GGD over de besmettelijkheid als uw huisgenoot langer dan 7 dagen ziek is.

Als uw huisgenoot helemaal geen klachten had toen hij/zij werd getest, en daarna ook geen klachten kreeg, dan gaan we ervan uit uw huisgenoot besmettelijk is t/m 5 dagen na de test.

Volg de algemene adviezen op die gelden in Nederland over bijvoorbeeld naar school gaan of werken. Kijk voor meer informatie ook op RIVM.nl en Rijksoverheid.nl.