Informatiebrief huisgenoten

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 12 augustus 2021 (voor versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

positief getest persoon | cat 1 huisgenoot cat 2 nauw contact 

Informatie voor huisgenoten
 

Let op! Dit is belangrijke informatie voor huisgenoten van iemand die positief getest is op corona.

Beste meneer, mevrouw,

U krijgt deze brief omdat u een huisgenoot bent van iemand met corona.

Het is belangrijk om eerst na te gaan of u beschermd bent tegen corona of niet. Dat bepaalt namelijk of u in quarantaine moet en welke regels er voor u gelden.

Wanneer ben ik beschermd?

U bent voldoende beschermd tegen een (nieuw) coronavirus als u:

 • 14 dagen of langer geleden een 2e prik heeft gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna, of
 • 14 dagen of langer geleden 1 prik heeft gehad met een van deze vaccins en daarvoor heeft u corona gehad, of
 • 28 dagen of langer geleden 1 prik heeft gehad met het vaccin van Janssen, of
 • binnen de afgelopen 6 maanden (180 dagen) corona heeft gehad. U bent toen positief getest op corona, bijvoorbeeld in een GGD-teststraat (niet met een zelftest).
   

Bent u beschermd tegen corona? Lees dan onderdeel A.
Bent u niet beschermd tegen corona? Lees dan onderdeel B.
Weet u niet zeker of u beschermd bent? Neem dan eerst contact op met de GGD.

A. Ik ben beschermd, wat moet ik doen?

U bent beschermd tegen corona en hoeft daarom niet in quarantaine. De kans dat u ziek wordt is klein, maar ook zonder klachten kunt u besmettelijk zijn. Het is daarom belangrijk dat u zich laat testen 5 dagen nadat u heeft gehoord dat uw huisgenoot corona heeft. Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035. Werkt u in de zorg, overleg dan met uw werkgever of bedrijfsarts welke maatregelen u moet nemen tijdens uw werk.

Gezondheidsklachten

Ook is het belangrijk om uw gezondheid goed in gaten te houden. Krijgt u klachten die passen bij corona zoals:

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid of kortademigheid
 • verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak

Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-2035. Doe dat ook als u eerder negatief getest bent of als u opnieuw gezondheidsklachten heeft. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Beperk uw contacten

Zolang iemand bij u thuis nog besmettelijk is, en in de periode van 10 dagen daarna:

 • houdt u 1,5 meter afstand tot mensen buiten uw huishouden;
 • heeft u geen contact met kwetsbare personen;
 • vermijdt u drukke plekken waar u geen afstand kunt houden.

Hoe lang is mijn huisgenoot met corona besmettelijk?

Uw huisgenoot is besmettelijk zolang hij/zij klachten heeft én minimaal 7 dagen na het begin van de klachten. Als uw huisgenoot na 7 dagen een hele dag geen klachten meer heeft (24 uur klachtenvrij), dan kan uw huisgenoot u en anderen niet meer besmetten. Overleg met de GGD over de besmettelijkheid als uw huisgenoot langer dan 7 dagen ziek is.

Als uw huisgenoot helemaal geen klachten had toen hij/zij werd getest, en daarna ook geen klachten kreeg, dan gaan we ervan uit uw huisgenoot besmettelijk is t/m 5 dagen na de test. Overleg dit ook met de GGD.

Volg de algemene adviezen

Volg de algemene adviezen op die gelden in Nederland over bijvoorbeeld naar school gaan of werken. Kijk voor meer informatie ook op rivm.nl en Rijksoverheid.nl.

B. Ik ben niet beschermd, wat moet ik doen?

Omdat u nog niet beschermd bent tegen corona en dus nog ziek kunt worden gaat u meteen thuis in quarantaine. Dit geldt ook voor kinderen die huisgenoten zijn.

Door thuis te blijven is de kans klein dat u andere mensen besmet als blijkt dat u corona heeft. In de bijlage staan de leefregels voor quarantaine. Heeft u hulp nodig als u in quarantaine zit, lees dan deze folder met meer uitleg en tips.

Wordt u tijdens de quarantaine ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig? Bel dan direct uw huisarts en zeg dat u een huisgenoot bent van iemand met corona.

Testen

Laat u meteen testen nadat u heeft gehoord dat uw huisgenoot corona heeft. Door zo snel mogelijk te testen, kunnen we het coronavirus snel opsporen en de verspreiding ervan stoppen. Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035.

 • Als de testuitslag positief is, dan heeft u corona. U gaat dan meteen in isolatie. De GGD neemt hierover contact met u op.
 • Als de testuitslag negatief is, dan is het coronavirus (nog) niet aangetroffen. U blijft dan wel in quarantaine, omdat u toch besmet kunt zijn en ziek kunt worden. Daarom laat u zich 5 dagen na het laatste contact met uw huisgenoot die corona heeft opnieuw testen bij de GGD. Dit is om te kijken of u uit quarantaine mag. Als de testuitslag negatief is, dan mag u stoppen met de quarantaine.

Hoe lang duurt de quarantaine?

De duur van de quarantaine is niet voor iedereen hetzelfde. Dit zijn de regels voor de situaties die het meest voorkomen:

 • Uw huisgenoot met corona is thuis in isolatie gegaan en blijft op een eigen kamer. U en uw huisgenoot hebben geen contact.
  Dan gaat u 10 dagen in quarantaine. U telt 10 dagen vanaf de dag dat u het laatst contact heeft gehad. Als u op dag 5 negatief getest bent dan mag u stoppen met de quarantaine.
 • Uw huisgenoot met corona kan niet in een eigen kamer in isolatie gaan. U en uw huisgenoot delen dezelfde kamer(s) en hebben van dichtbij contact met elkaar.
  Dan gaat u in quarantaine zodra u hoort dat uw huisgenoot corona heeft. Vanaf het moment dat uw huisgenoot niet meer besmettelijk is, blijft u nog 10 dagen in quarantaine. Als u op dag 5 negatief getest bent dan mag u stoppen met de quarantaine.

Hoe lang is mijn huisgenoot met corona besmettelijk?

Uw huisgenoot is besmettelijk zolang hij/zij klachten heeft én minimaal 7 dagen na het begin van de klachten. Als na deze 7 dagen de klachten een hele dag over zijn (24-uur klachtenvrij), dan kan uw huisgenoot u en anderen niet meer besmetten. Overleg met de GGD over de besmettelijkheid als uw huisgenoot langer dan 7 dagen ziek is.

Als uw huisgenoot helemaal geen klachten had toen hij/zij werd getest en daarna ook geen klachten kreeg, dan gaan we ervan uit uw huisgenoot besmettelijk is t/m 5 dagen na de test. Overleg dit ook met de GGD.

Na de quarantaine

Bent u uit quarantaine, denk dan hieraan:

 • Vermijd het contact met kwetsbare personen t/m 10 dagen na het contact met uw besmettelijke huisgenoot die corona heeft.
 • Werkt u in de zorg, overleg dan met uw werkgever of en wanneer u weer mag werken. 
 • Volg de algemene adviezen op die gelden in Nederland over bijvoorbeeld naar school gaan of werken op Rijksoverheid.nl.

Gezondheidsklachten

Houd u gezondheid goed in gaten. Krijgt u klachten die passen bij corona zoals:

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid of kortademigheid
 • verhoging of koorts 
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak 

Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-2035. Doe dat ook als u eerder negatief getest bent of als u opnieuw gezondheidsklachten heeft. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Kijk voor meer informatie ook op rivm.nl en Rijksoverheid.nl.

Bijlage: Leefregels voor quarantaine

Leefregels voor de tijd dat u in quarantaine bent

Het is belangrijk dat u de leefregels opvolgt. Zo helpt u voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt en dat mensen om u heen besmet raken.

1. U bent huisgenoot van iemand met corona en gaat in quarantaine. Dit zijn de leefregels voor de periode dat u in quarantaine gaat.

In quarantaine gaan betekent dat u thuis blijft en geen bezoek ontvangt. U heeft geen contact met degene die corona heeft.

 • U mag niet naar buiten, naar school, de winkel of naar het werk.
 • Laat anderen voor u boodschappen doen of laat uw boodschappen thuis bezorgen.
 • U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
 • Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD).
 • Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn. Alle huisgenoten houden 1,5 meter afstand van de persoon die corona heeft Dus niet knuffelen, zoenen en geen seks.
 • Kom niet in de kamer van de persoon die corona heeft.
 • Voorkom dat u in aanraking komt met lichaamsvloeistoffen van de persoon die corona heeft. Bijvoorbeeld ontlasting, spuug, snot, zweet en urine.
 • Deelt u het toilet en badkamer met de persoon die corona heeft, maak deze dan elke dag schoon. Hebben het toilet en de badkamer een raam? Zet deze elke dag meerdere keren 15 minuten open zodat er frisse lucht binnenkomt. 
 • Heeft u een hond of een kat als huisdier? Kijk dan voor adviezen op Dieren en COVID-19 | rivm.nl.

2. Algemene hygiëneregels tijdens de quarantaine. Deze regels zijn belangrijk voor iedereen die huisgenoot is van iemand met corona.

De hygiëneregels zijn er om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

 • Gebruik een papieren zakdoek voor het hoesten, snuiten van uw neus of bij het niezen. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest of nies dan in de plooi van uw elleboog.
 • Gebruik de zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg in een plastic zak. Was uw handen.
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit in ieder geval:
  • na hoesten en niezen
  • nadat u naar het toilet bent geweest
  • na het schoonmaken en opruimen
  • voor het (bereiden van) eten
 • Maak de dingen die u veel gebruikt elke dag schoon, zoals de doorspoelknop van het toilet, kraan, deurklinken en lichtknopjes. Gebruik een gewoon schoonmaakmiddel en doe de schoonmaakdoek direct in de was.