Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg

Vervallen bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Tot stand gekomen in overleg met Verenso en NVAVG, op uitvoerbaarheid getoetst door Actiz, VGN en De Nederlandse GGZ.

 
Dit document is niet meer actueel. De inhoud is d.d. 19 oktober 2022 verwijderd.

U kunt de (verouderde!) informatie desgewenst nalezen via Archiefweb.

Kijk voor de actuele adviezen op LCI-richtlijn COVID-19 en rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.