Bijlage 3: Desinfectietabel per micro-organisme/infectieziekte

Bijlage bij LCI-richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg | Versie 19-09-2023 (versiebeheer zie onderaan pagina)

In deze tabel staan de reinigings- en desinfectiemethoden per micro-organisme/infectieziekte die niet (geheel) volgens de standaardmethode gereinigd en/of gedesinfecteerd kunnen worden.

Overige micro-organismen/infectieziekten die niet in de tabel staan worden dus volgens de standaardmethoden gereinigd en gedesinfecteerd (LCI-richtlijn Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie OGZ).

Micro-organisme/ infectieziekte

Reiniging, desinfectie en sterilisatie

Antrax 

Botulisme

 • PBM: Draag handschoenen en een schort om jezelf te beschermen
 • Alcohol is niet effectief! Gebruik voor het desinfecteren dus ook geen alcohol. Gebruik ter desinfectie een ander desinfectiemiddel met een sporicidewerking die door het CTGB is toegelaten conform gebruiksvoorschrift (zie RDS-richtlijn).
 • Handen: Alleen handreiniging, geen handdesinfectie.
 • Verder conform de standaardmethoden in de richtlijn (LCI-richtlijn Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie OGZ).
   

Clostridium difficile

Zie standaardmethode met inachtneming van onderstaande uitzonderingen/punten: 
 

 • Oppervlakken: Voordat iets gedesinfecteerd kan worden, moet er eerst grondig worden gereinigd. Begin met schoon schoonmaakmateriaal en draag handschoenen en een schort om jezelf te beschermen.
 • Alcohol is niet effectief! Gebruik voor het desinfecteren dus ook geen alcohol. Gebruik ter desinfectie een ander desinfectiemiddel met een sporicidewerking die door het CTGB is toegelaten conform gebruiksvoorschrift (zie RDS-richtlijn).
 • Instrumenten (niet huid- of slijmvliesdoorborend, wel bloed): Volgens standaardmethode (LCI-richtlijn Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie OGZ), maar niet met alcohol.
 • Textiel: Volgens standaardmethode (LCI-richtlijn Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie OGZ); temperatuur is niet van invloed op sporen.
 • Ruimtedesinfectie met gassen of dampen: Voor desinfectie van afsluitbare ruimten zijn methoden met gassen of dampen beschikbaar. Deze techniek is met name geschikt voor ziekenhuizen i.v.m. de complexiteit en kosten.
 • Intacte huid: Desinfectie niet mogelijk.
 • Handen: Alleen handreiniging, geen handdesinfectie.
   

Creutzfeldt-Jakob, ziekte van 

Klassieke vorm (CJD)

De standaard chemische en fysische reinigings-, desinfectie- en sterilisatiemethoden zijn niet toereikend voor het inactiveren van prionen. Bij verdenking op CJD of wanneer CJD is vastgesteld bij een patiënt moeten aanvullende maatregelen worden getroffen. Welke maatregelen dit zijn is afhankelijk van het besmettingsrisico (welke weefsels en/of vloeistoffen betrokken zijn) en in welke mate de diagnose CJD vaststaat. Voor de juiste werkwijze wordt verwezen naar de WIP-richtlijn ‘Infectiepreventie met betrekking tot prionziekten‘.

Variant-vorm (vCJD)

De standaard chemische en fysische reinigings-, desinfectie- en sterilisatiemethoden zijn niet toereikend voor het inactiveren van prionen. Bij verdenking op vCJD of wanneer vCJD is vastgesteld bij een patiënt moeten aanvullende maatregelen worden getroffen. Welke maatregelen dit zijn is afhankelijk van het besmettingsrisico (welke weefsels en/of vloeistoffen betrokken zijn) en in welke mate de diagnose vCJD vaststaat. Voor de juiste werkwijze wordt verwezen naar de WIP-richtlijn ‘Infectiepreventie met betrekking tot prionziekten’.
 

De ervaringen uit het Verenigd Koninkrijk (CJD Incidents Panel) worden hieronder samengevat:

 1. Een goede reinigingsprocedure van (chirurgische) instrumenten vermindert de besmettelijkheid met een factor 100-1000 in de eerste ronde. In de volgende reinigingscycli met een factor 100 per keer.
 2. Autoclaveren vermindert de besmettelijkheid in de eerste ronde met een factor 100-1.000.000. De volgende rondes met een factor 100.
 3. De combinatie autoclaveren en reinigen geeft in de eerste ronde een reductie van besmettelijkheid van minimaal een factor 100.000. In de volgende rondes een reductie met een factor 10.

Reinigen en desinfecteren van dierverblijven

Het agens is buitengewoon resistent tegen desinfectiemiddelen, ultraviolette straling, ioniserende straling en hitte. Het meest werkzaam zijn 2% chloorbleekloog en natronloog. Voor proteasen (eiwitverterende stoffen) is het gedeeltelijk gevoelig.
 

Febris recurrens

Zie standaardmethode (LCI-richtlijn Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie OGZ) met inachtneming van onderstaande uitzonderingen:
 

Hantavirusinfectie 

Hepatitis A

 • Textiel: Conform standaardmethode, maar een wastemperatuur van 80ºC aanhouden.
 • Alcohol is niet voldoende effectief. Gebruik ter desinfectie een ander desinfectiemiddel die door het CTGB is toegelaten conform gebruiksvoorschrift (LCI-richtlijn Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie OGZ)

Hepatitis E 

Norovirus

 • Oppervlakken: Draag persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het schoonmaakproces: draag wegwerphandschoenen en draag zo nodig (in ruimtes met aerosolen) een wegwerpschort (halterschort) en mondmasker (minimaal FFP1) om jezelf te beschermen. Werkoppervlakken in de keuken en grote oppervlakken na desinfectie afnemen met een schone doek en water. Maak bij reiniging en desinfectie onderscheid in hoog- en laagrisico oppervlakken.
 • Textiel: De standaardmethode (LCI-richtlijn Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie OGZ) is afdoende voor normale/lage vervuiling. De minimale wastemperatuur is 40 ºC. Droog het wasgoed bij voorkeur door middel van wasdroger en/of strijk het wasgoed. Sterk verontreinigd textiel (met feces of braaksel) bij voorkeur weggooien in afgesloten plastic zak, lucht niet uitpersen en de vuile was goed scheiden van schone was. Als weggooien niet kan, dan wassen en spoelen op de hoogst mogelijke temperatuur. Draag PBM bij het hanteren van vuil wasgoed (wegwerpschort met lange mouwen, handschoenen en mondmasker).
 • Handen: Alleen handreiniging, geen handdesinfectie. Na handschoengebruik moeten de handen gedesinfecteerd worden met handalcohol indien er geen water en zeep beschikbaar is.
 • Ruimtedesinfectie (fogging): Ruimtedesinfectie dient uitgevoerd te worden door gespecialiseerde deskundigen en is te overwegen bij een eindschoonmaak bij cruiseschepen en hotels. In geval van een uitbraak kan een ruimte gefogd worden. Zie voor volledige aanbevelingen voor ruimtebehandeling hoofdstuk 3.3 van bijlage 1.
 • Eindronde: Het is aan te bevelen om een eindronde te doen, d.w.z. een afsluitende ronde waarbij alle mogelijk besmette materialen verwijderd worden. Deze moet ten minste 60 uur (maximale incubatietijd, in de praktijk vaak 72 uur) na het stoppen van de klachten bij het laatste ziektegeval uitgevoerd worden. Ondanks de eindronde moeten de betrokkenen ingelicht worden dat goede toilet- en handhygiëne (algemene hygiënerichtlijn LCHV) gehandhaafd blijft omdat het virus nog weken in de ontlasting uitgescheiden kan worden.
 • Eindschoonmaak: Bij cruises of groepsaccommodatie heeft een extra grondige schoonmaak pas zin als de populatie vervangen wordt (eindschoonmaak).
   

Rotavirus

RSV-infectie 

Zie standaardmethode met inachtneming van onderstaande uitzonderingen:
 

 • In de thuissituatie of in kinderdagverblijven is desinfectie niet van toepassing (of niet haalbaar). Er wordt wel desinfectie geadviseerd bij het voorkomen van RSV in een verzorg- of verpleeghuis. Het beleid bij ontslag of overplaatsing van een patiënt in een verzorg- of verpleeghuis is als volgt:
 • materialen en contactplaatsen desinfecteren met alcohol 70% (door verpleging);
 • eindreiniging door schoonmaakdienst. Dit betreft een huishoudelijke reiniging; raam- en bedgordijnen kunnen blijven hangen. Alleen in geval van uitbraak wordt huishoudelijke reiniging aangevuld met desinfectie conform standaardmethode (LCI-richtlijn Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie OGZ). Zie ook Maatregelen.
   

Scabiës 

Zie standaardmethode met inachtneming van onderstaande uitzonderingen:
 

Tinea capitis

Zie standaardmethode met inachtneming van onderstaande uitzonderingen: 
 

 • De verspreiding van schimmelsporen via huidschilfers kan beperkt worden door 2-3 keer per week het haar te wassen met seleniumsulfideshampoo (antiroosshampoo) om het sporenaantal te reduceren.
 • Oppervlakken die met de hoofdhuid in aanraking zijn geweest (banken, autostoelen) kunnen droog worden gereinigd (stofzuigen); indien een hoes aanwezig is kan deze gereinigd worden.
 • Van instrumenten en gebruiksvoorwerpen zoals borstels en kammen dient eerst het vuil te worden verwijderd (het is belangrijk hierbij handschoenen te dragen). Daarna kunnen de voorwerpen ontsmet worden met 70% alcohol, waarna ze aan de lucht worden gedroogd.
 • Textiel (kleding, beddengoed, mutsen, knuffels) kan gewassen worden bij een temperatuur van minimaal 60°C. Het wordt aangeraden schoon en vuil textiel niet in dezelfde ruimte te bewaren.
 • Veterinair: desinfectie van omgeving. Goed stofzuigen en desinfecteer conform RDS richtlijn (LCI-richtlijn Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie OGZ)
   

 

Versiebeheer

 • 19-09-2023: eerste versie