Informatie voor contacten van positief geteste COVID-19-patiënt in primair onderwijs en kindercentra

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 28 mei 2020 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

 

Beste meneer, mevrouw,

U krijgt deze informatie omdat uw kind contact heeft gehad met een persoon die positief getest is op COVID-19. Omdat uw kind tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet u deze periode de gezondheid van uw kind goed in de gaten houden. Uw kind kan klachten krijgen die passen bij COVID-19, zoals:

 • verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • (licht) hoesten
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • kortademigheid/benauwdheid
 • verhoging óf koorts boven de 38 graden
   

Voor uw kind gelden de volgende leefregels tot 14 dagen na het laatste fysieke contact met deze persoon.

Hygiëne

 • Uw kind wast regelmatig zijn/haar handen met water en zeep. Doet dit altijd:
  • na hoesten en niezen
  • nadat uw kind op het toilet is geweest
  • voor het (bereiden van) eten
 • Gebruikt voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft uw kind geen papieren zakdoek bij de hand? Leer het dan te hoesten in de plooi van zijn/haar elleboog.
 • Gebruikt een zakdoek maar 1 keer en gooit de zakdoek na gebruik weg. Wast daarna zijn/haar handen. 

Afstand en social distancing

 • Vermijd zoveel mogelijk drukte.
 • Houd indien mogelijk 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van andere personen. Uw kind mag wel naar buiten en naar school of het kindercentrum.

Als uw kind klachten krijgt?

 • Belangrijk: let op of uw kind klachten krijgt.  Als uw kind klachten krijgt, mag uw kind niet naar buiten. Houd uw kind dan thuis. Neem per telefoon contact op met de huisarts of GGD. Als dat nodig is, wordt uw kind getest op COVID-19. Uw kind blijft thuis en uw kind heeft geen contact met anderen totdat de testuitslag bekend is.
 • De meest voorkomende klachten die passen bij COVID-19 zijn: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), (licht) hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), kortademigheid/benauwdheid, verhoging óf koorts boven de 38 graden. Als uw kind deze klachten krijgt, maar ook bij  andere klachten, belt u de huisarts of GGD.
 • Als u denkt dat uw kind koorts heeft, meet u zijn/haar temperatuur (rectaal of via het oor); koorts is een temperatuur van 38,0 ˚Celsius.
   

Wordt uw kind ernstig ziek of heeft uw kind medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct de huisarts.

Wanneer uw kind geen klachten krijgt binnen 14 dagen na het laatste contact, dan gelden de algemene adviezen die op dat moment gelden in Nederland rondom COVID-19 op Rijksoverheid.nl.