Informatie voor ouders/verzorgers van klas- en groepsgenoten van een patiënt in basisonderwijs, voorgezet onderwijs en kindercentra

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 9 oktober 2020 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

 

Beste ouder/verzorger,

U krijgt deze informatie omdat uw kind in de klas of groep contact heeft gehad met een persoon die positief getest is op COVID-19.

Omdat er geen sprake is geweest van nauw contact, hoeft uw kind niet in quarantaine.

Omdat uw kind tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet u deze periode de gezondheid van uw kind goed in de gaten houden. Uw kind kan klachten krijgen die passen bij COVID-19, zoals:

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
 • (licht) hoesten;
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
 • kortademigheid/benauwdheid;
 • verhoging óf koorts boven de 38 graden.

Als uw kind klachten krijgt

 • Als uw kind klachten krijgt, mag uw kind niet naar buiten. Houd uw kind dan thuis.
 • Neem per telefoon contact op met de huisarts of GGD. Als dat nodig is, wordt uw kind getest op COVID-19. Uw kind blijft thuis en uw kind heeft geen contact met anderen totdat de testuitslag bekend is.

 

Wordt uw kind ernstig ziek of heeft uw kind medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct de huisarts.

Leefregels

Tot 14 dagen na het laatste fysieke contact met de persoon die positief getest is, gelden de volgende leefregels:

Hygiëne

 • Uw kind wast regelmatig zijn/haar handen met water en zeep. Uw kind doet dit altijd:
  • na hoesten en niezen;
  • nadat uw kind op het toilet is geweest;
  • voor het (bereiden van) eten.
 • Uw kind gebruikt voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft uw kind geen papieren zakdoek bij de hand? Leer het dan te hoesten in de plooi van zijn/haar elleboog.
 • Uw kind gebruikt een zakdoek maar 1 keer, gooit de zakdoek na gebruik weg, en wast daarna zijn/haar handen.

Afstand en social distancing

 • Zorg ervoor dat uw kind zoveel mogelijk drukte vermijdt.
 • Uw kind mag wel naar school en deelnemen aan groepsactiviteiten, zoals sporten.
 • Het is belangrijk dat uw kind 1,5 meter afstand (2 armlengtes) houdt van volwassenen die niet tot het huishouden behoren.

 

Als uw kind geen klachten krijgt binnen 14 dagen na het laatste contact met de patiënt, dan gelden de algemene adviezen die op dat moment gelden in Nederland rondom COVID-19. Zie Rijksoverheid.nl.