Informatiebrief kinderopvang nauw contact

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 9 juli 2021 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

Kinderopvang: 1. nauw contact | 2. overig contact 3. buiten de groep
Basisonderwijs: 1. nauw contact | 2. overig contact | 3. buiten de klas
Voortgezet onderwijs: 1. nauw contact | 2. overig contact | 3. buiten de klas

Let op. Dit is belangrijke informatie voor u.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

U krijgt deze brief, omdat uw kind op de kinderopvang in nauw contact is geweest met een ander kind of een medewerker die corona heeft. In deze brief geven wij u meer informatie en regels om op te volgen. Zo helpt u voorkomen dat de mensen om u heen besmet raken.

Wat doet u als uw kind eerder corona heeft gehad?

Als uw kind in het afgelopen half jaar corona heeft gehad, dan hoeft uw kind niet in quarantaine. We gaan ervan uit dat uw kind voldoende beschermd is tegen een nieuwe coronabesmetting. Het is wel belangrijk om de gezondheid van uw kind goed in de gaten te houden. Als uw kind klachten krijgt die bij corona passen zoals:

 • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
 • Hoesten;
 • Benauwdheid of kortademigheid;
 • Verhoging of koorts (vanaf 38 graden Celsius);
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak.
   

Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800 - 2035 of coronatest.nl. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Wat doet u als uw kind niet eerder corona heeft gehad?

1. Uw kind gaat in quarantaine

Als uw kind niet het afgelopen half jaar corona heeft gehad dan moet uw kind thuis in quarantaine, omdat uw kind na het laatste contact met de persoon met corona nog ziek kan worden. Door thuis te blijven is de kans klein dat uw kind andere mensen besmet als blijkt dat hij/zij corona heeft.

Onderaan deze brief staan de leefregels voor quarantaine. Heeft u hulp nodig bij de quarantaine, lees dan deze folder met meer uitleg en tips.

Wordt uw kind tijdens de quarantaine ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig? Bel dan direct uw huisarts en zeg dat uw kind in nauw contact is geweest met iemand die corona heeft.

2. Uw kind laten testen

Testen om de quarantaine te verkorten
Heeft uw kind geen klachten? Dan mag uw kind misschien eerder uit quarantaine. Dit kan als de uitslag van een coronatest 5 dagen na het laatste contact met de persoon die corona heeft, negatief is. Bel 0800 - 2035 om de afspraak te maken.

 • Is deze test negatief? Dan is er géén coronavirus gevonden. Uw kind mag weer naar buiten en naar de opvang. De kans dat uw kind nu nog ziek wordt is heel erg klein. Zorg wel dat uw kind nog 5 dagen geen contact heeft met kwetsbare personen. Ga dus nog niet met uw kind naar bijvoorbeeld opa en oma.
 • Is deze test positief? Dan is het coronavirus wel gevonden en blijft uw kind thuis. De GGD belt u hierover.

Testen vóór dag 5
U mag uw kind ook direct laten testen. Bijvoorbeeld omdat u ongerust bent.
Let op: is de uitslag van een test vóór dag 5 negatief? Dan blijft uw kind toch thuis in quarantaine. Uw kind kan namelijk nog ziek worden. Met een negatieve test 5 dagen na het laatste contact met de persoon die corona heeft, mag uw kind weer naar buiten.  Bel 0800 - 2035 om de afspraken te maken.

Testen bij klachten
Laat uw kind meteen testen als het gaat om klachten die passen bij corona. Ook als een eerdere test negatief was. Bel 0800 - 1202 of maak een afspraak via coronatest.nl. Gebruik bij klachten nooit een zelftest. Het gaat dan om klachten zoals:

 • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
 • Hoesten;
 • Benauwdheid of kortademigheid;
 • Verhoging of koorts (vanaf 38 graden Celsius);
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak.
   

Testen bij kinderen
Op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/video-testen-bij-kinderen staat meer informatie over testen bij kinderen.

Meer informatie of vragen

We begrijpen dat de situatie kan leiden tot bezorgdheid en vragen. Heeft u vragen over het coronavirus op de school van uw kind? Of twijfelt u over de klachten van uw kind? Bel dan met de GGD.

Kijk voor specifieke informatie over corona in de kinderopvang op Rijksoverheid.nl en RIVM.nl. U kunt ook bellen met het informatienummer 0800 - 1351.

Leefregels

Het is belangrijk dat u de leefregels opvolgt. Zo helpt u voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt en dat mensen om u heen besmet raken.

Thuisblijven en afstand houden

 • Tijdens de quarantaine blijft uw kind thuis. Hij/zij mag niet naar opvang of deelnemen aan groepsactiviteiten, zoals sporten. Uw kind mag wel in de tuin of op het balkon komen.
 • Uw kind heeft geen contact met mensen van buiten het huishouden. Probeer 1,5 meter afstand te houden van huisgenoten.

Hygiëne

 • Uw kind wast regelmatig zijn/haar handen met water en zeep en doet dit in ieder geval:
  • Na hoesten en niezen;
  • Nadat uw kind op het toilet is geweest;
  • Voor het (bereiden van) eten.
 • Uw kind gebruikt voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft uw kind geen papieren zakdoek bij de hand? Leer het dan te hoesten in de plooi van zijn/haar elleboog.
 • Uw kind gebruikt een zakdoek maar 1 keer, gooit de zakdoek na gebruik weg, en wast daarna de handen.

 

naar video quarantaine