Informatiebrief kinderopvang overig contact

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 12 februari 2021 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

Informatie voor ouders/verzorgers van kinderen als overig contact van iemand die positief getest is op COVID-19

 

Beste ouder/verzorger,

Uw kind heeft op de kinderopvang contact gehad met een kind of medewerker die COVID-19 heeft. Lees deze brief goed door, hierin staat belangrijke informatie.

Wat betekent dit voor uw kind?

De kans is klein dat uw kind besmet is geraakt op de kinderopvang door de persoon met COVID-19. Daarom hoeft uw kind niet in quarantaine.

Voor de zekerheid vragen we u wel om:

 

Testen bij klachten

Neem contact op met de GGD als uw kind één van de volgende klachten krijgt:  

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
 • (licht) hoesten;
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
 • kortademigheid/benauwdheid;
 • verhoging óf koorts boven de 38 graden.

 

Met één of meer van deze klachten moet uw kind thuisblijven en mag uw kind geen contact hebben met mensen buiten het huishouden. Uw kind kan dan worden getest op COVID-19, ook als een eerdere test negatief was. Een afspraak maken kan via 0800-1202 of op de testdag zelf via Coronatest.nl. Als uw kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is, dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Bij twijfel of bij andere klachten? Neem dan telefonisch contact op met de lokale GGD. De GGD bespreekt met u of het verstandig is uw kind te laten testen.

Wordt uw kind ernstig ziek of heeft uw kind medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct de huisarts.

Leefregels

We vragen u om uw kind zich strikt aan de geldende algemene maatregelen te houden:

Hygiëne

 • Uw kind wast regelmatig zijn/haar handen met water en zeep. Uw kind doet dit altijd:
  • na hoesten en niezen;
  • nadat uw kind op het toilet is geweest;
  • voor het (bereiden van) eten.
 • Uw kind gebruikt voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft uw kind geen papieren zakdoek bij de hand? Leer het dan te hoesten in de plooi van zijn/haar elleboog.
 • Uw kind gebruikt een zakdoek maar 1 keer, gooit de zakdoek na gebruik weg, en wast daarna zijn/haar handen.

 

Activiteiten en afstand houden

 • Zorg ervoor dat uw kind zoveel mogelijk drukte vermijdt.
 • Als uw kind geen klachten heeft, mag hij/zij naar de kinderopvang en deelnemen aan groepsactiviteiten, zoals sporten.

 

Praat met uw kind over COVID-19 en leg uit waarom het kind moet thuisblijven. Hou u hierbij aan de feiten en leg uit dat de ziekte in de meeste gevallen vanzelf weer over gaat.
ls u twijfelt over het risico dat uw kind heeft gelopen, neem dan contact op met de GGD.

Uw kind hoeft geen afstand te houden tot de mensen in uw huishouden. Twijfelt u over het risico voor uzelf of andere huisgenoten? Bijvoorbeeld omdat u of een andere huisgenoot tot een risicogroep voor COVID-19 behoort? Overleg dan met uw behandelaar en de GGD voor advies op maat over uw situatie. 

Waarom uw kind laten testen als er geen klachten zijn?

Uw kind heeft kort of op afstand contact gehad met iemand die positief getest is op corona. De kans op besmetting is daarom klein. Maar besmetting is niet geheel uit te sluiten. Daarom is het advies om uw kind wel te laten testen. Ook als er nog geen klachten zijn. Zo kan een besmetting sneller worden opgespoord en kan er actie worden ondernomen om verdere verspreiding te voorkomen.

Meer informatie of vragen?

We begrijpen dat de situatie veel bezorgdheid en vragen kan oproepen. Als u vragen heeft over COVID-19 op de opvang van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de GGD bij u in de regio.

Algemene informatie over het coronavirus kunt u vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 . Ook kunt u telefonisch terecht bij het publieksinformatienummer: 0800-1351.