Informatie kinderopvang - geen groepsgenoot

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 9 juli 2021 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

kinderen KDV: cat 2 nauw contact | cat 3 overig contact | buiten de groep
medewerkers KDV en PO: cat 2 nauw contact | cat 3 overig contact

Informatie kinderopvang - geen groepsgenoot

 

Let op! Dit is belangrijke informatie voor u.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

U krijgt deze brief omdat op de opvang van uw kind iemand positief is getest op corona. We begrijpen dat dit vragen kan oproepen over het risico op besmetting voor uw kind.

Bron- en contactonderzoek

De GGD onderzoekt wie er contact hebben gehad met de persoon die positief is getest. Groepsgenoten die contact hebben gehad met deze persoon krijgen hierover bericht met een advies wat te doen.

Als u geen bericht met advies heeft ontvangen, dan heeft uw kind geen contact gehad met de persoon die positief is getest. Uw kind heeft dan geen risico gelopen op besmetting door deze persoon.

Gezondheidsklachten

Krijgt uw kind toch klachten die passen bij corona zoals:

  • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • hoesten
  • benauwdheid of kortademigheid
  • verhoging of koorts
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak
     

Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of coronatest.nl. Doe dat ook als uw kind eerder negatief getest is of opnieuw gezondheidsklachten heeft. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Als u vragen heeft over corona op de kinderopvang van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de GGD bij u in de regioKijk voor specifieke informatie over corona in de kinderopvang op Rijksoverheid.nl en rivm.nl. U kunt ook bellen met het informatienummer 0800-1351.