Informatiebrief basisonderwijs overig contact

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 9 juli 2021 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

Kinderopvang: 1. nauw contact | 2. overig contact 3. buiten de groep
Basisonderwijs: 1. nauw contact | 2. overig contact | 3. buiten de klas
Voortgezet onderwijs: 1. nauw contact | 2. overig contact | 3. buiten de klas

Let op! Dit is belangrijke informatie voor u.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

U krijgt deze brief omdat uw kind op school bij een ander kind of een medewerker is geweest die corona heeft. In deze brief geven wij u meer informatie en regels om op te volgen. Zo helpt u voorkomen dat de mensen om u heen besmet raken.

Wat betekent dit voor uw kind?

Uw kind kan besmet zijn met het coronavirus. Omdat die kans heel klein is, mag uw kind wel naar school zolang uw kind geen klachten heeft. Houd de gezondheid van uw kind de  komende 10 dagen extra goed in de gaten en laat uw kind testen.

Testen en testafspraak

Testen zonder klachten

Ook als uw kind geen klachten heeft, is het advies om uw kind te laten testen 5 dagen na het laatste contact met de persoon die corona heeft. Zo kunnen we het coronavirus snel opsporen voordat iemand klachten krijgt. Uw kind mag naar school terwijl u op de testuitslag wacht, zolang hij/zij geen klachten heeft. U maakt een testafspraak voor uw kind bij de GGD via 0800 - 2035.

Heeft uw kind in het afgelopen half jaar corona gehad? En heeft uw kind geen klachten? Dan hoeft uw kind niet te testen 5 dagen na het contact.

Testen bij klachten

Laat uw kind meteen testen als het klachten krijgt die passen bij corona. Bel 0800 - 1202 of maak een afspraak via coronatest.nl. Gebruik bij klachten nooit een zelftest. Totdat de testuitslag bekend is, blijft uw kind thuis en heeft geen contact met mensen buiten het huishouden. Het gaat dan om klachten zoals:

 • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid of kortademigheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak 

Testen bij kinderen

Op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/video-testen-bij-kinderen staat meer informatie over testen bij kinderen.

Meer informatie of vragen

We begrijpen dat de situatie kan leiden tot bezorgdheid en vragen. Heeft u vragen over het coronavirus op de school van uw kind? Of twijfelt u over de klachten van uw kind? Bel dan met de GGD.

Kijk voor specifieke informatie over corona op scholen en onderwijs op Rijksoverheid.nl en RIVM.nl.

Leefregels

Het is belangrijk dat u de leefregels opvolgt. Zo helpt u voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt en dat mensen om u heen besmet raken.

Activiteiten en afstand houden

 • Zorg ervoor dat uw kind zoveel mogelijk drukte vermijdt.
 • Uw kind hoeft geen afstand te houden tot de mensen in uw huishouden.
 • Als uw kind geen klachten heeft, mag hij/zij naar school en deelnemen aan groepsactiviteiten, zoals sporten. 

Hygiëne

 • Uw kind wast regelmatig de handen met water en zeep en doet dit in ieder geval:
  • na hoesten en niezen
  • nadat uw kind op het toilet is geweest
  • voor het (bereiden van) eten
 • Uw kind gebruikt voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft uw kind geen papieren zakdoek bij de hand? Leer het dan te hoesten in de plooi van zijn/haar elleboog.
 • Uw kind gebruikt een zakdoek maar 1 keer, gooit de zakdoek na gebruik weg, en wast daarna de handen.