Informatiebrief basisonderwijs

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 9 juli 2021 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

Kinderopvang: 1. nauw contact | 2. overig contact 3. buiten de groep
Basisonderwijs: 1. nauw contact | 2. overig contact | 3. buiten de klas
Voortgezet onderwijs: 1. nauw contact | 2. overig contact | 3. buiten de klas

Let op! Dit is belangrijke informatie voor ouders/verzorgers bij corona (geen klas- of groepsgenoot).

Beste ouder(s)/verzorger(s),

U krijgt deze brief omdat op de school van uw kind iemand positief getest is op corona. We begrijpen dat dit vragen kan oproepen over het risico op besmetting voor uw kind.

Bron- en contactonderzoek

De GGD onderzoekt wie er contact hebben gehad met de persoon die positief is getest. Leerlingen die contact hebben gehad met deze persoon krijgen hierover bericht met een advies wat te doen.

Als u geen bericht met advies heeft ontvangen, dan heeft uw kind geen contact gehad met de persoon die positief is getest. Uw kind heeft dan geen risico gelopen op besmetting door deze persoon.

Gezondheidsklachten

Krijgt uw kind toch klachten die passen bij corona zoals:

  • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • Hoesten
  • Benauwdheid of kortademigheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak

Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of coronatest.nl. Doe dat ook als uw kind eerder negatief getest is of opnieuw gezondheidsklachten heeft. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Als u vragen heeft over corona op de school van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de GGD bij u in de regio.

Kijk voor specifieke informatie over corona op scholen en onderwijs op Rijksoverheid.nl en rivm.nl. U kunt ook bellen met het informatienummer 0800-1351.