Informatiebrief voortgezet onderwijs - nauw contact

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 20 augustus 2021 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

Informatiebrief voor voortgezet onderwijs - nauw contact
 

Let op! Dit is belangrijke informatie voor jou.

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),

Je krijgt deze brief omdat je op school in nauw contact bent geweest met een andere leerling of een medewerker die corona heeft. In deze brief geven wij je meer informatie en regels om op te volgen. In de brief is onderscheid gemaakt in de regels met als uitgangspunt of je wel of niet beschermd bent tegen corona.

Beschermd tegen corona

Je bent voldoende beschermd tegen een (nieuwe) coronabesmetting als je:

 • 14 dagen of langer geleden een 2e prik hebt gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna, of
 • 14 dagen of langer geleden 1 prik hebt gehad met een van deze vaccins en daarvoor heb je corona gehad, of
 • 28 dagen of langer geleden 1 prik hebt gehad met het vaccin van Janssen, of
 • binnen de afgelopen 6 maanden (180 dagen) corona hebt gehad.
   

Dan hoef je niet in quarantaine en je niet te laten testen als je geen klachten hebt. Het is wel belangrijk om jouw gezondheid goed in de gaten te houden.

Krijg je klachten die bij corona passen zoals:

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid of kortademigheid
 • verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak

Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of coronatest.nl. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Niet beschermd tegen corona

Als geen van de hierboven genoemde mogelijkheden op jou van toepassing zijn, dan zijn dit de regels die voor jou gelden. Zo help je voorkomen dat de mensen om je heen besmet raken.

1. Je gaat in quarantaine

Je gaat meteen thuis in quarantaine, omdat je na het laatste contact met de persoon die corona heeft, nog ziek kunt worden. Door thuis te blijven is de kans klein dat je andere mensen besmet als blijkt dat je corona hebt. 

Onderaan deze brief staan de leefregels voor quarantaine. Heb je hulp nodig bij de quarantaine, lees dan deze folder met meer uitleg en tips.

Word je tijdens de quarantaine ernstig ziek en heb je medische hulp nodig? Bel dan direct jouw huisarts en zeg dat je in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft.

2. Je laat je testen

Laat je 5 dagen na het laatste contact met de persoon die corona heeft, testen bij de GGD. Dit is om te kijken of je uit quarantaine mag. Als de testuitslag negatief is, dan mag je stoppen met de quarantaine. Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035. 

3. Gezondheidsklachten

Houd jouw gezondheid de komende 10 dagen extra goed in gaten.

Krijg je klachten die bij corona passen zoals:

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid of kortademigheid
 • verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak

Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-2035. Het is belangrijk dat je je zo snel mogelijk laat testen.

Zit je niet langer in quarantaine en krijg je dan klachten die passen bij corona? Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of coronatest.nl. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Leefregels voor quarantaine

Het is belangrijk dat je de leefregels opvolgt. Zo help je voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt en dat mensen om je heen besmet raken.

Thuisblijven en afstand houden

 • Tijdens de quarantaine blijf je thuis. Je mag niet naar school of deelnemen aan groepsactiviteiten, zoals sporten. Je mag wel in de tuin of op het balkon komen.
 • Je hebt geen contact met mensen van buiten het huishouden. Probeer 1,5 meter afstand te houden van huisgenoten.
 • Ontvang geen bezoek thuis.

Hygiëne

 • Was regelmatig je handen met water en zeep. Doe dit in ieder geval:
  • na hoesten en niezen;
  • nadat je op het toilet bent geweest;
  • voor het (bereiden van) eten.
 • Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek, of hoest in de plooi van je elleboog.
 • Gebruik een zakdoek maar 1 keer, gooi de zakdoek na gebruik weg, en was daarna je handen.

Meer informatie of vragen voor ouder(s)/verzorger(s)

We begrijpen dat de situatie kan leiden tot bezorgdheid en vragen. Heeft u vragen over het coronavirus op de school van uw kind? Of twijfelt u over de klachten van uw kind? Bel dan met de GGD. Kijk voor specifieke informatie over corona en onderwijs op Rijksoverheid.nl en rivm.nl. U kunt ook bellen met het informatienummer 0800-1351.