Informatiebrief voortgezet onderwijs overig contact

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 17 februari 2021 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

Informatie voor leerling (en ouders/verzorgers) die overig (niet nauw) contact heeft gehad met iemand die positief getest is op COVID-19

 

Beste leerling en ouder/verzorger,

Je hebt op school contact gehad met een leerling of medewerker die COVID-19 heeft. Lees deze brief goed door, hierin staat belangrijke informatie.

Wat betekent dit voor jou?

De kans is klein dat je besmet bent geraakt op school door de persoon met COVID-19. Daarom hoef je niet in quarantaine.

Voor de zekerheid vragen we je wel om goed op je  gezondheid te letten tot en met 10 dagen na het laatste contact met de persoon die positief is getest op COVID-19. School of de GGD informeert je tot wanneer dat is. Als je klachten krijgt vragen we je om je direct te laten testen. Ook kun je je laten testen als je geen klachten krijgt. Zo kunnen we COVID-19 snel opsporen.

Krijg je klachten?

Neem contact op met de GGD als je één van de volgende klachten krijgt:  

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
 • (licht) hoesten;
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
 • kortademigheid/benauwdheid;
 • verhoging of koorts.
   

Met één of meer van deze klachten moet je thuisblijven en mag je geen contact hebben met mensen buiten het huishouden. Je kan dan worden getest op COVID-19, ook als een eerdere test negatief was. Een afspraak maken kan via 0800-1202 of op de testdag zelf via Coronatest.nl. Als je naast verkoudheidsklachten ook koorts hebt en/of benauwd bent, dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Testen zonder klachten

Ook als je geen klachten hebt, is het goed om je te laten testen. Zo kunnen we een infectie snel opsporen, al voordat je klachten krijgt. Het advies is om je te laten testen 5 dagen na het laatste contact met de persoon die positief is getest. En je kunt je ook direct laten testen als je hebt gehoord dat je contact hebt gehad met iemand met COVID-19. Maak daarvoor een afspraak via tel nummer 0800-2035. Je mag gewoon naar school terwijl je op de testuitslag wacht, zolang je geen klachten hebt.

Als de testuitslag positief is (een besmetting wordt aangetoond), ga je thuis in isolatie. Je huisgenoten blijven dan ook thuis. De GGD neemt dan contact met je op.

Twijfel of andere klachten

Neem bij twijfel of andere klachten telefonisch contact op met de lokale GGD.
Word je erg ziek? Bel dan met de huisarts voor overleg.

Leefregels

We vragen je om je aan de geldende algemene maatregelen te houden:

Hygiëne

 • Was regelmatig je handen met water en zeep. doe dit altijd:
  • na hoesten en niezen;
  • nadat je op het toilet bent geweest;
  • voordat je eten klaarmaakt of gaat eten.
 • Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek, of hoest in de plooi van je elleboog.
 • Gebruik een zakdoek maar 1 keer, gooi de zakdoek na gebruik weg, en was daarna je handen.

Activiteiten en afstand houden

 • Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk drukte vermijdt.
 • Als je geen klachten hebt, mag je naar school, sport en andere activiteiten.

Extra informatie voor ouders/verzorgers

Als u twijfelt over het risico dat uw kind heeft gelopen, neem dan contact op met de GGD.
Uw kind hoeft geen afstand te houden tot de mensen in uw huishouden. Twijfelt u over het risico voor uzelf of andere huisgenoten? Bijvoorbeeld omdat u of een andere huisgenoot tot een risicogroep voor COVID-19 behoort? Overleg dan met uw behandelaar en de GGD voor advies op maat over uw situatie. 

Waarom uw kind ook laten testen als er geen klachten zijn?

Uw kind heeft kort of op afstand contact gehad met iemand die positief getest is op corona. De kans op besmetting is daarom klein, maar besmetting is niet geheel uit te sluiten. Het advies is om uw kind altijd te laten testen als uw kind klachten krijgt.

Ook kan uw kind getest worden als het nog geen klachten heeft (direct en/of 5 dagen nadat uw kind contact met de besmette persoon had). Zo kan een besmetting sneller worden opgespoord en kan er actie worden ondernomen om verdere verspreiding te voorkomen.

Meer informatie of vragen?

We begrijpen dat de situatie veel bezorgdheid en vragen kan oproepen. Als u vragen heeft over COVID-19 op de school van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de GGD bij u in de regio. Algemene informatie over het coronavirus kunt u vinden op rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Ook kunt u telefonisch terecht bij het publieksinformatienummer: 0800-1351.