Immuungecompromitteerde patiënten Doorverwijspagina

 

Afweerstoornissen

Afweerstoornissen komen vaak voor in Nederland. Het gaat meestal om verworven afweerstoornissen die onder andere bij gebruik van immuunsuppressiva kunnen optreden. Patiënten krijgen immuunsuppressieve medicatie voor de behandeling van chronisch inflammatoire aandoeningen, zoals reumatoïde artritis, Systemische Lupus Erythematodes (SLE), de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (inflammatory bowel disease, IBD) of psoriasis.

Minder frequent zijn aangeboren immuundeficiënties en afweerstoornissen die ontstaan door medicatie na transplantatie van organen of na stamceltransplantatie, tijdens chemotherapie, door hematologische aandoeningen of door hiv-infectie.

Waar vind ik informatie?

Deze patiënten kunnen een hoger risico hebben op het oplopen van bepaalde infecties en een gecompliceerder beloop van infecties. In alle LCI-richtlijnen is er speciale aandacht voor deze groepen onder 'Risicogroepen' (onder 'Verhoogde kans op infectie' en 'Verhoogde kans op ernstig beloop'), 'Preventie' en 'Maatregelen'. 

In de factsheets over de verschillende vaccinaties worden medische risicogroepen besproken onder 'Indicaties' en 'Contra-indicaties'. U vindt de lijst factsheets onder 'Zie ook'. 

Daarnaast zijn er specifieke aanbevelingen: