Asplenie Richtlijn

(functionele) hypo- en asplenie

Landelijke richtlijn voor infectiepreventie bij mensen met een verminderde of afwezige miltfunctie

Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking met academische en andere grote ziekenhuizen en is goedgekeurd door alle beroepsgroepen, die met deze pati├źntengroep te maken hebben of die op een andere manier bij dit onderwerp betrokken zijn. Met de uitgave van deze landelijke richtlijn (februari 2012) is er een uniform beleid in Nederland met betrekking tot een adequate bescherming van alle kinderen en volwassenen met een hypo- of asplenie.

Wijziging september 2017: Vooruitlopend op de algehele herziening van de richtlijn asplenie is, vanwege de veranderde epidemiologie, Men C-vaccinatie vervangen door Men ACWY in de richtlijn.