De LCI biedt op deze website richtlijnen, draaiboeken en andere producten zoals factsheets en handleidingen aan. Deze zijn bedoeld voor GGD- en andere professionals betrokken bij de infectieziektebestrijding in de publieke gezondheidszorg. Sommige richtlijnen bevatten daarnaast informatie specifiek voor bedrijfsartsen, dierenartsen en verloskundig zorgverleners.
 
De LCI-richtlijnengeven per infectieziekte een systematisch overzicht van de meest recente kennis over relevante aspecten, landelijke afspraken over de aanpak van de bestrijding en de rol van de GGD en andere professionals betrokken bij de bestrijding. De richtlijnen doorlopen een uitgebreide procedure tot ze worden vastgesteld door het LOI

Meer informatie over de totstandkoming en vaststelling vindt u op de pagina Totstandkoming LCI-richtlijnen.  Ook worden de richtlijnen tussendoor bijgewerkt op basis van actualiteit of beleidswijzigingen. Deze aanpassingen vindt u in Versiebeer bij elke richtlijn en via onderstaande pagina.

Bekijk hier de laatste wijzigingen

Veelgebruikte richtlijnen & draaiboeken

Direct naar de veelgebruikte richtlijnen en draaiboeken: 

Andere richtlijnen

Overige infectieziekterichtlijnen voor bestrijding en -preventie zijn te vinden op andere RIVM-websites: 

Publieksinformatie

Directe publieksinformatie, onder meer een vaste set vragen & antwoorden over ziekten en uitbraken, vindt u op RIVM.nl.
De LCI-website bevat alleen informatie voor professionals in de infectieziektebestrijding.  

Mensen dicht op elkaar