Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI)

Het LOI is in 1995 ingesteld door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de opdracht landelijke uniforme afspraken over de bestrijding van infectieziekten te realiseren.

Het LOI stelt zich ten doel:

 • wetenschappelijk verantwoord afspra­ken te maken over de medische inhoud ten behoeve van landelijk uniforme bestrijding van infectieziekten;
 • signaleren van problemen binnen de landelijke infectieziektebestrijding en hiertoe actie ondernemen;
 • bevorderen en bewaken van de kwaliteit van infectieziektebestrijding.
   

Het besluit tot het organiseren en uitvoeren van LOI’s is vastgelegd in het huishoudelijk reglement LOI. Zevenmaal per jaar organiseert het secretariaat van het LOI een LOI. Gemiddeld eenmaal per jaar wordt er een LOI-seksuele gezondheid georganiseerd waar soa-richtlijnen behandeld worden in samenwerking met GGD-professionals uit de soa-bestrijding en eenmaal per twee jaar een plenair LOI met het onderwerp van het LOI-jaarthema.

Samenstelling 

De samenstelling van het LOI is een regionale vertegenwoordiging van artsen infectieziektebestrijding van de GGD'en en vertegenwoordigers van de vier grote steden. Daarnaast nemen deel:

 • adviseurs van het CIb
 • GGD GHOR Nederland
 • IGZ
 • LCR
 • LOI Redactieraad
 • LCHV
 • LOVI
 • RAC
 • medisch adviseurs DVP
 • NCVB
 • NVMM 
 • Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
   

Het LOI heeft een onafhankelijke voorzitter. Het secretariaat wordt verzorgd door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding.