Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI)

Het LOI is in 1995 ingesteld door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de opdracht landelijke uniforme afspraken over de bestrijding van infectieziekten te realiseren. Het LOI stelt zich ten doel:

 • wetenschappelijk verantwoord afspra­ken te maken over de medische inhoud ten behoeve van landelijk uniforme bestrijding van infectieziekten;
 • signaleren van problemen binnen de landelijke infectieziektebestrijding en hiertoe actie ondernemen;
 • bevorderen en bewaken van de kwaliteit van infectieziektebestrijding.

Het besluit tot het organiseren en uitvoeren van LOI’s is vastgelegd in het huishoudelijk reglement LOI. Zevenmaal per jaar organiseert het secretariaat van het LOI een LOI. Gemiddeld eenmaal per jaar wordt er een soa-LOI georganiseerd waar soarichtlijnen behandeld worden in samenwerking met GGD-professionals uit de soabestrijding en eenmaal per twee een plenair LOI met het onderwerp van het LOI-jaarthema.

Samenstelling 

De samenstelling van het LOI is een regionale vertegenwoordiging van GGD-professionals en vertegenwoordigers van de vier grote steden. Daarnaast nemen deel:

 • adviseurs van het CIb
 • GGD GHOR Nederland
 • IGZ
 • LCR
 • LOI Redactieraad
 • LCHV
 • LOVI
 • RAC
 • medisch adviseurs DVP
 • NCVB
 • NVMM 
 • Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Het LOI heeft een onafhankelijke voorzitter. Het secretariaat wordt verzorgd door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding.  

LOI-redactieraad

Leden LOI-redactieraad

 

Marloes Bongers

RIVM-LCI

Mirian Bongartz 

GGD Limburg Noord 

Eric de Coster 

GGD Haaglanden 

Rikie Deurenberg 

CBO 

Germa Dijkhuizen 

RIVM-LCI 

Ingrid Drijfhout 

RIVM-LCI

Wim Flipse 

Agentschap Zorg & Gezondheid 

Rob van Kessel 

GGD Utrecht 

Ruud Mak

Zorg en Gezondheid Vlaanderen

Nynke Nutma 

GGD Gelderland Zuid 

Paul Oostvogel 

GGD Amsterdam - Streeklaboratorium

Gini van Rijckevorsel 

RIVM-LCI 

Mauro De Rosa

NVWA 

Gerard Sonder 

GGD Amsterdam - LCR 

Peter van der Tas 

GGD Fryslan 

Medewerkers bureauredactie 

RIVM-LCI