Nieuws

De LCI-richtlijnen app gaat komend najaar uit de lucht.

Vanaf 23 mei is de extra surveillance leptospirose door het Nationaal Referentiecentrum Leptospirose (NRL) gestopt.

De nieuwe versie van de LCI-richtlijn Cholera staat online.

Publieksinformatie

Directe publieksinformatie en folders over ziekten en uitbraken vindt u op www.rivm.nl. Via Publieksinformatie vindt u een standaardset vragen en antwoorden gebaseerd op de LCI-richtlijnen voor GGD'en om te gebruiken bij het opstellen van informatiebrieven en folders.

Mensen_op_een_terras