Informatie voor ouders/verzorgers bij COVID-19 in het basisonderwijs

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 2 oktober 2020 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

 

Beste ouder/verzorger,

Op de school van uw kind is een persoon positief getest op COVID-19. We begrijpen dat dit veel vragen oproept over het risico voor uw kind.

De GGD onderzoekt wie er contact hebben gehad met de persoon die positief is getest. Leerlingen die contact hebben gehad met deze persoon krijgen hierover bericht, met een advies wat te doen.

Als u geen bericht van ons heeft ontvangen, dan heeft uw kind geen, of maar heel erg kort, contact gehad met de persoon die positief is getest. Uw kind heeft dan geen risico gelopen op besmetting.

Meer informatie of vragen?

We begrijpen dat de situatie veel bezorgdheid en vragen kan oproepen. Als u vragen heeft over COVID-19 op de school van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de GGD bij u in de regio.

Algemene informatie over het coronavirus kunt u vinden op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19. Ook kunt u telefonisch terecht bij het publieksinformatienummer: 0800-1351.