Afnametechniek specifieke virale diagnostiek (COVID-19, influenza)

Bijlage bij LCI-richtlijn Influenza, LCI-richtlijn Influenza van dierlijke oorsprong, draaiboek Aviaire influenza en LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 14 april 2020 (zie versiebeheer onderaan de pagina)

Deze presentatie kunt u hieronder downloaden als pdf-bestand (klik op afbeelding). De presentatie betreft de 'gouden standaard' maar deze is niet universeel toepasbaar. Bij vragen kan contact opgenomen worden met de LCI.

Slide uit presentatie Afnametechniek

Naast de presentatie is er ook een instructievideo gemaakt. Deze vindt u hieronder (klik op afbeelding).

afbeelding instructie video afnametechniek

Voor COVID-19, zie ook de bijlage Procedure afnemen materiaal coronavirus bij een huisbezoek met twee personen, een product van GGD Amsterdam en GGD Kennemerland en bedoeld als hulpmiddel voor het afnemen van materiaal bij huisbezoek met twee personen. 

Controleer altijd de laatst geldende LCI-richtlijn COVID-19

 

Versiebeheer:

  • 14 april 2020: instructievideo Afnametechniek keel- en neuswat toegevoegd.
  • 13 februari 2020: presentatie Afnametechniek specifieke virale diagnostiek toegevoegd.