Polio Draaiboek

Versie draaiboek: 6 april 2022 (hoofdstuk 7 herzien; overige hoofdstukken zijn van 2013)
Versie bijlage accidentele blootstelling: december 2020 (vastgesteld LOI: 17 november 2020)

Het draaiboek Introductie van polio en de bijlage Accidentele blootstelling polio zijn beschikbaar als download (pdf) (voor de gebruikers van de Richtlijnen-app: zie onder de tegel Gerelateerde informatie).