Afnametechniek specifieke virale diagnostiek (COVID-19, influenza)

Bijlage bij LCI-richtlijn Influenza, LCI-richtlijn Influenza van dierlijke oorsprong, draaiboek Aviaire influenza en LCI-richtlijn COVID-19

Versie 13 februari 2020

Deze presentatie kunt u hier downloaden als PDF-bestand (zie onder Documenten).

Slide uit presentatie Afnametechniek

 

Voor COVID-19, zie ook de bijlage Procedure afnemen materiaal coronavirus bij een huisbezoek met twee personen, een product van GGD Amsterdam en GGD Kennemerland en bedoeld als hulpmiddel voor het afnemen van materiaal bij huisbezoek met twee personen. 

Controleer altijd de laatst geldende LCI-richtlijn COVID-19. Let op: Per 18 maart 2020 is het advies om bij afname diagnostisch materiaal FFP1 (of minimaal een chirurgisch mondneusmasker) te gebruiken. Zie advies OMT.