Procedure afnemen materiaal coronavirus bij huisbezoek met twee personen

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 28 februari 2020

De bijlage is ook te downloaden als PDF-bestand (zie onder Documenten).

Dit is een product van GGD Amsterdam en GGD Kennemerland en bedoeld als hulpmiddel voor het afnemen van materiaal bij huisbezoek met twee personen.

Controleer altijd de laatst geldende LCI-richtlijn COVID-19.

 

Let op: per 18 maart 2020 is het advies om bij afname diagnostisch materiaal minimaal een chirurgisch mondneusmasker te gebruiken. 

Afname van materiaal kan gedaan worden door één of twee personen. Zie ook de bijlage Afnametechniek specifieke virale diagnostiek