Risico-inschatting contacten en maatregelen

Bijlage bij de LCI-richtlijn Mpox | Versie 26 januari 2023 (versiebeheer zie onderaan)

Inventariseer contacten vanaf het ontstaan van systemische verschijnselen zoals koorts (> 38,5° C) of vanaf 2 dagen voor het ontstaan van de huiduitslag (rash).

Vooraf: veel is nog niet duidelijk in deze uitbraak van mpox. Deze indeling en bijbehorende maatregelen zullen zodra meer bekend is (bijvoorbeeld over respiratoire overdracht via druppels uit de keel) aangepast worden.

In onderstaande tabellen is de indeling in risiconiveaus (hoog/matig/laag/geen) gebaseerd op kans op secundaire gevallen vanuit de literatuur. Contacten dienen voor de duur van 21 dagen na het laatste blootstellingsmoment de leefregels te volgen.

In onderstaande tabellen wordt onder actieve monitoring verstaan dat de GGD drie keer per week contact opneemt met het contact om temperatuur en klachten te inventariseren.
Met passieve monitoring wordt bedoeld dat het contact dagelijks de temperatuur opneemt en zich meteen meldt bij de GGD indien de temperatuur >38,5° is. Ook bij het ontstaan van klachten (atypische klachten (hoofdpijn, moeheid, spierpijn, rugpijn, malaise, gewrichtspijn), huiduitslag (maculopapuleuze uitslag met blaasjes, pustels, pokken), gezwollen lymfeklieren) meldt het contact zich direct bij de GGD.

1. Hoog risico

Soort blootstelling

Voorbeelden

Maatregelen*

Monitoring (actief/passief/geen)

PEP-vaccinatie

 • Seksueel contact of daarmee vergelijkend intensief direct huid-huidcontact
 • Slijmvliescontact
 • Direct contact op beschadigde huid van blootgestelde
 • Besmet materiaal in contact met slijmvliezen (ogen) danwel op beschadigde huid van blootgestelde
 • Sekspartner
 • Zoencontact
 • 1 nacht samen met index in 1 bed geslapen
 • Laesies onderzocht door zorgverlener met wondjes op hand
 • Spatincident met blaasjesinhoud in oog

Tot 21 dagen na laatste blootstellingsmoment:

Afzien van intiem of intensief huid-huidcontact, waaronder seksueel contact.

 

Overige leefregels:

 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot anderen en draag een mondneusmasker (MNM tenminste IIR) indien dat niet mogelijk is
 • Reis niet naar het buitenland
 • Maak geen gebruik van lange-afstandsvervoer (vliegtuig, internationale trein), maar gebruik eigen vervoer zodat direct isoleren bij klachten mogelijk is
 • Vermijd intensief contact met huis- en zoogdieren
 • Pas goede hand-, hoest- en nieshygiëne toe
 • Doneer geen bloed
 • Houd klachten in de gaten en meet dagelijks je temperatuur
 • Blijf bij klachten of koorts thuis, neem contact op met de GGD en laat je testen

 

Indien zorgverlener:

 • Gezondheidscheck bij aanvang werkdag
 • Contact met kwetsbare patiënten vermijden
Actief (GGD neemt 3x/week contact op), tot 21 dagen na laatste blootstellingsmoment

Ja

*Quarantaine is vervangen door het nadrukkelijke advies af te zien van intiem of intensief huid-huidcontact, waaronder seksueel contact. Gezien de actieve monitoring is er conform het advies van de WHO voor gekozen om ook nadrukkelijk te vragen niet naar het buitenland te reizen in de monitoringsperiode.

2. Matig risico

Soort blootstelling

Voorbeeld

Maatregelen**

Monitoring (actief/passief/geen)

Aanbieden
PEP-vaccinatie

 • Met alleen handen/armen langdurig onbeschermd huid-huid contact met intacte huid van blootgestelde
 • Besmet materiaal in contact met intacte huid van blootgestelde
 • Zonder MNM en spatbril in ruimte geweest met hoge kans op virusverspreiding in lucht
 • Langdurig intensief face-to-face contact (<1,5 meter > 2 uur cumulatief) met index met systemische klachten of hoesten, zonder MNM in werk-, sociale of privésetting
 • Medereiziger bij reisduur > 8 uur, stoelen direct links en rechts naast index
 • Fysiotherapeut die mpoxpatiënt langdurig heeft gemasseerd
 • Huisgenoot van hoestende index die geen MNM draagt in huis

Afzien van intiem of intensief huid-huidcontact, waaronder seksueel contact.

 

Overige leefregels:

 • Vermijd intensief contact met huis- en zoogdieren
 • Pas goede hand-, hoest- en nieshygiëne toe
 • Doneer geen bloed
 • Houd klachten in de gaten en meet dagelijks je temperatuur
   

Blijf bij klachten of koorts thuis, neem contact op met de GGD en laat je testen

Zorgverlener: GGD neemt 1x per week actief contact op

 

Geen zorgverlener: passief

Ja

** De 1e maatregel bij matigrisicocontacten komt overeen met die bij hoogrisicocontacten. Vooralsnog lijkt de belangrijkste transmissieroute in deze uitbraak intiem of intensief huid-huidcontact, waaronder seksueel contact, te zijn. Totdat meer bekend is over de soort blootstelling en het bijbehorende risico op secundaire transmissie wordt uit voorzorg ook aan matigrisicocontacten afzien van intiem of intensief huid-huidcontact, waaronder seksueel contact, geadviseerd.

3. Laag risico

Soort blootstelling

Voorbeeld

Maatregelen

Monitoring (actief/passief/geen)

PEP-vaccinatie
 • Kortdurend onbeschermd huid-huidcontact op intacte huid bij zowel index als contact
 • Met alleen MNM, maar zonder spatbril in ruimte geweest met hoge kans op virusverspreiding in lucht
 • Langdurig intensief face-to-face contact (< 1,5 meter > 2 uur cumulatief) met index zonder systemische klachten of hoesten, zonder MNM in werk-, sociale of privésetting
 • Kortdurend face-to-face contact (< 1,5 meter < 2 uur cumulatief) zonder MNM
 • Zorgverlener die zonder wondjes op handen mpox patiënt heeft onderzocht
 • Kort knuffelcontact zonder wondjes op huid bij zowel index als contact
 • Zorgverlener die met alleen MNM, maar zonder spatbril in dezelfde ruimte was als hoestende mpoxpatiënt
 • Huisgenoot van index zonder hoesten of systemische klachten die geen MNM draagt in huis

Passief

Nee

4. Geen risico

Soort blootstelling

Voorbeeld

Monitoring (actief/passief/geen)

PEP-vaccinatie

 • Direct fysiek contact met volledige PBM***
 • Direct contact met besmet materiaal met volledige PBM***
 • Fysiek contact waarbij lichaamsdeel dat contact had beschermd was met handschoen of schort, zonder risico op indirect contact
 • Tegelijk met een indexpatiënt in een ruimte geweest, maar op >1,5 meter afstand
 • Schoonmaker die met volledige PBM ruimte reinigt
 • Laboratoriumpersoneel dat volgens protocollen met materialen werkt
 • Huisarts die niet-hoestende mpoxpatiënt heeft beoordeeld met handschoenen en MNM IIR
 • Collega van een mpoxpatiënt die tijdens besmettelijke periode op kantoor is geweest

Geen

Nee

*** Advies voor volledige PBM is een mondneusmasker tenminste type IIR in combinatie met handschoenen, al dan niet aangevuld met spatbril als er sprake is van een hoestende mpoxpatiënt of een patiënt met systemische klachten. Indien er ook fysiek contact met armen is, is het advies om ook een schort met lange mouwen te dragen.

Versiebeheer

 • 26-01-2023: Conform aanbeveling WHO is 'monkeypox' aangepast naar 'mpox'.
 • 26-10-2022: Tekstcorrectie. Verwijderd dat vooralsnog wordt ingezet op isolatie en quarantaine voor hoogrisicocontacten. In de tabellen stond dit al wel correct vermeld.
 • 08-09-2022: Toegevoegd: Verduidelijking dat contacten voor de duur van 21 dagen na laatste blootstellingsmoment de leefregels dienen te volgen.
 • 05-08-2022: Tekstcorrectie tabel 2. 'Medereiziger bij reisduur > 8 uur,  <1,5 meter rondom index (1-2 stoelen)' is nu 'Medereiziger bij reisduur > 8 uur, stoelen direct links en rechts naast index'.
 • 13-07-2022: Tekstcorrectie. De beschrijving van actieve monitoring door de GGD is aangepast in de inleidende tekst; drie keer per week contact in plaats van dagelijks. Deze frequentie was al aangepast maar stond nog niet goed vermeld in deze tekst. In de tabellen stond dit al wel correct vermeld.
 • 24-06-2022: Maatregelen per risico-categorie zijn aangepast naar aanleiding van het Deskundigenberaad Monkeypox. Risico-indeling is aangepast op basis van beschikbare informatie uit Nederlandse en internationale casuïstiek.
 • 10-06-2022: Aangepast naar aanleiding van casuistiek bij GGD’en.
 • 25-05-2022: Eerste versie.