Aviaire influenza Draaiboek

Concept te gebruiken

Het ‘Draaiboek aviaire influenza op een bedrijf – preventieve maatregelen’ wordt op dit moment grondig herzien. De huidige ontwikkelingen met betrekking tot AI H7N9 in China zullen daarin meegenomen worden. Het huidige concept van het draaiboek is nog niet goedgekeurd door het LOI, maar gezien de start van het influenza- en vogelgriepseizoen, willen wij bij uitzondering deze nu al beschikbaar stellen.

U vindt het nieuwe draaiboek (concept) en de oude versie onder 'Download'.

Inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van  de oude versie

In schema 4.1 'Stappen bij de bevestiging van een signaal ten aanzien van AI bij een pluimveebedrijf': 

 • LCI en GGD worden tegelijkertijd geïnformeerd. 
 • Bij laagpathogeen ook PPB. 

In tabel 1 'Doelgroepen en maatregelen bij LPAI' toegevoegd: 'De overdrachtskans naar gezinsleden blijkt uit onderzoek hoger dan voorheen gedacht (door insleep etc.)'. 

Nieuw: bij Hoofdstuk 5 'Ruiming LPAI' en Hoofdstuk 6 'Ruiming HPAI' toegevoegd paragrafen 5.3 en 6.3 'Nazorg'. 

Verduidelijkingen en updates

 • In tabel 1 'Doelgroepen en maatregelen bij LPAI' toegevoegd: voorbeelden van mensen in de rode zone. 
 • Toegevoegd in Hoofdstuk 4 'Procesbeschrijving maatregelen bij aviaire influenza' paragraaf 4.2 'Acties NVWA na ontvangst van een signaal tot en met een ruiming'. Dit is een compleet processchema van de NVWA met alle stappen (ter informatie) Paragraaf 4.3 'Ruiming in de praktijk' toegevoegd. 
 • Ook In hoofdstukken 5 en 6 steeds de teksten mbt ‘ruiming’ verder verduidelijkt. 
 • Hoofdstuk 7 'Preventieve maatregelen door de NVWA ter informatie toegevoegd' (ter informatie, geen rol GGD) 
 • Update links, communicatiemiddelen en websites. 
 • Bijlage 3 'Onderbouwing ziektelast en risicobeoordeling' toegevoegd. 
 • Er zijn enkele nieuwe vertalingen toegevoegd aan de gezondheidsverklaringen..