Stroomschema inschatting blootstellingsrisico’s

Bijlage bij de LCI-richtlijn Mpox | Versie 24 juni 2022

Leeswijzer: doorloop alle 3 de stappenHet hoogst gelopen risico is bepalend voor de risico-inschatting van het contact.

Voorbeeld:
 

Een huisarts heeft met handschoenen, maar zonder mondneusmasker, een achteraf positief geteste niet hoestende patiënt onderzocht (consult van 10 min).
 

1. Beschermd fysiek contact (geen risico)
2. Geen contact met potentieel besmet materiaal
3. Laag risico op indirect contact via lucht

 

De huisarts wordt ingeschaald als een laagrisicocontact

  
Zie de contactenmatrix voor de maatregelen per risico-inschatting.

Onderstaand stappenplan is geschreven vanuit het perspectief van het blootgestelde contact. Echter, beschermende maatregelen werken 2 kanten op. Heeft een mpoxpatiënt handschoenen aan terwijl hij een persoon aanraakt, dan geldt dat als beschermd fysiek contact. Draagt een mpoxpatiënt een MNM type IIR of hoger, dan lopen eventuele contacten geen risico of mogelijke transmissie via respiratoire droplets.

Direct fysiek contact met een patiënt
 

 1. Is er sprake geweest van direct fysiek contact met een infectieuze patiënt (huid, laesies)?
  1. JA -> ga verder naar 2
  2. Nee -> ga verder naar 6 (direct contact met besmette materialen)
    
 2. Droeg de blootgestelde persoon bij het contact volledige PBM*?
  1. JA -> geen risico
  2. NEE -> ga verder naar 3
    
 3. Was er sprake van seksueel contact (of daarmee vergelijkend intensief knuffelcontact) of direct onbeschermd slijmvliescontact of onbeschermd huidcontact op beschadigde huid van de blootgestelde persoon?
  1. JA -> hoog risico direct contact
  2. NEE -> ga verder naar 4
    
 4. Was er sprake van intensief onbeschermd huid-op-huid-contact met handen/armen (zoals fysiotherapeutische behandeling) op intacte huid van de blootgestelde persoon?
  1. JA -> matig risico direct contact
  2. NEE -> ga verder naar 5
    
 5. Was er sprake van (kortdurend) niet-intensief onbeschermd huid-op-huid-contact (bijvoorbeeld lichamelijk onderzoek) op intacte huid van de blootgestelde persoon?
  1. JA -> laag risico direct contact
  2. NEE (handcontact met handschoen, armcontact met schort) -> geen risico direct contact

Direct contact met besmette materialen/omgeving
 

 1. Is er sprake van direct (fysiek) contact met besmette materialen (blaasjesvocht van geruptureerde laesie, crustae, gecontamineerde kleding, gecontamineerd beddengoed)?
  1. JA -> ga verder naar 7
  2. Nee -> ga verder naar 10 (indirect contact via lucht)
    
 2. Werd bij  dit contact PBM gedragen inclusief MNM* en spatbril?
  1. JA -> geen risico contact
  2. NEE -> ga verder naar 8
    
 3. Is het besmette materiaal in contact geweest met slijmvliezen (bijv. ogen, neus, mond) danwel met beschadigde huid?
  1. JA -> hoog risico contact
  2. NEE -> ga verder naar 9
    
 4. Is  het besmette materiaal in contact geweest met intacte huid?
  1. JA -> matig risico
  2. NEE (handcontact met handschoen, armcontact met schort) -> geen risico contact

Inschatting indirect contact via de lucht
 

 1. Was het blootgestelde contact aanwezig in een ruimte waarbij op dat moment sprake was van procedures waarbij kans bestaat op het in de lucht komen van virusdeeltjes (afnemen keelswab, intubatie, uitzuigen, schudden beddengoed van opgenomen patiënt )
  1. JA, ga verder naar 11
  2. NEE, ga verder naar face-to-face-contact bij 12
    
 2. Droeg het contact hierbij een mondneusmasker én spatbril?
  1. JA geen risico indirect contact
  2. NEE (alleen MNM of spatbril)-> laag risico indirect contact
  3. NEE (geen van beiden) -> matig risico indirect contact
    
 3. Vond er indirect contact plaats binnen een afstand van 1,5 meter en gedurende langer dan 2 uur cumulatief? (intensief face-to-face-contact)?
  1. JA -> ga verder naar 13
  2. NEE -> ga verder naar 15
    
 4. Droeg het contact tijdens het indirecte contact een mondneusmasker tenminste type IIR
  1. JA -> geen risico indirect contact
  2. NEE -> ga verder naar 14
    
 5. Was er sprake hoestende index of een index met systemische klachten?
  1. JA -> matig risico
  2. NEE -> laag risico
    
 6. Was er sprake van indirect contact <1,5 meter maar korter dan 2 uur cumulatief?
  1. JA -> ga verder naar 16
  2. NEE (>1,5 meter afstand van index)-> geen risico indirect contact
    
 7. Droeg het contact tijdens het indirecte contact een mondneusmasker tenminste type IIR
  1. JA -> geen risico indirect contact
  2. NEE -> laag risico indirect contact

* Advies voor volledige PBM is mondneusmasker ten minste IIR met spatbril (zeker indien er sprake is van bemonstering keel), in combinatie met handschoenen. Indien er ook fysiek contact met armen is, is het advies om ook een schort met lange mouwen te dragen.

Advies voor intramurale settings zal verder via de FMS worden uitgewerkt.

Versiebeheer

 • 24-06-2022: Vaststelling en publicatie online