LCI-richtlijn Scabiës als concept gepubliceerd

In overleg is besloten de herziene LCI-richtlijn Scabiës, incl. bijlagen, vervroegd te publiceren als concept. Dit besluit is genomen vanwege de persisterende verheffing, uniformering van adviezen en nieuwe wetenschappelijke inzichten omtrent de maatregelen en behandeling. 

De conceptrichtlijn zal, na de laatste fasen van het proces te hebben doorlopen, begin 2024 worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI).