Mazelen in de huisartsenpraktijk

Bijlage bij LCI-richtlijn mazelen | Zie ook Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg | 8 juni 2021

Doel

Het borgen van te nemen maatregelen binnen een huisartsenpraktijk rondom een patiënt met vermoeden/bewezen mazelen.

Patiënt meldt zich met klachten

1. Wees alert op mogelijke mazelen: bij passende klachten én contact met mazelenpatiënt of bezoek risicoland in de afgelopen 3 weken.
2. Bij voorkeur visite bij patiënt thuis door medewerker die beschermd is* 
3. Bij bezoek praktijk of verwijzing poli/SEH

 • Laat patiënt niet in een wachtkamer plaats nemen
 • Bij verwijzing: stel ziekenhuis op de hoogte van (verdenking) mazelen

Patiënt met (verdenking) mazelen  is in de praktijk geweest

1. Meld aan GGD
Team infectieziekten van de GGD brengt in kaart welke contacten van de patiënt risico lopen om mazelen ernstiger door te maken.
Indien geïndiceerd beschermt de GGD hen door het geven van vaccinatie/immunoglobuline.  

2. Patiënt met bewezen mazelen heeft in wachtkamer gezeten.
Inventariseer patiënten:

 • die tegelijk met patiënt met mazelen in de wachtkamer hebben gezeten
 • die tot 2 uur na verlaten van de patiënt met mazelen gebruik hebben gemaakt van de wachtkamer/ dezelfde spreekkamer

 

Én maak een notitie bij patiënten die extra risico lopen op een ernstiger verloop. Dit zijn:

 • ongevaccineerde jonge kinderen (tot 14/15 maanden)
 • immuungecompromitteerden
 • onvolledig gevaccineerde zwangeren

 

Overleg inventarisatie met GGD en indien nodig bescherm hen door het geven van vaccinatie/immunoglobuline.

3. Personeel*

Inventariseer bij personeel dat werkzaam was:

 • of zij voldoende beschermd zijn*
 • of zij immuungecompromitteerd zijn.

 

Acties ten aanzien van personeel:

 • titercontrole bij twijfel over bescherming.
 • indien onvoldoende beschermd liefst binnen 24 uur, uiterlijk 72 uur BMR-vaccinatie geven
 • bij symptomen ziekte direct stoppen met werken en inzetten diagnostiek.
 • bij bevestigde mazelen melden aan GGD
 • overweeg bij immuungecompromitteerden (in overleg met GGD en behandelend arts) toediening immunoglobuline zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 week na expositie met als doel mitigeren van ziektebeeld.

 

* Het is gewenst, dat de vaccinatiestatus van medewerkers in een huisartsenpraktijk op orde is en staat geregistreerd.

 

Dit stappenplan is gemaakt door GGD Hart voor Brabant (contact: infectieziekten@ggdhvb.nl t.a.v. B. Balvers-de Koning) en door de LCI gepubliceerd op 8 juni 2021.