Beslisboom huisbezoek meldingen infectieziekten

Werkwijze doorlopen beslisboom

De beslisboom biedt een handvat bij de beslissing om wel of niet op huisbezoek te gaan.

De beslisboom kan op verschillende momenten worden ingevuld: bijvoorbeeld direct na het eerste telefonische gesprek met de arts, de cliënt of instelling, maar ook later in de casus wanneer wordt getwijfeld of een huisbezoek zinvol is.

  1. Kies de juiste beslisboom aan de hand van de melding: Beslisboom voor individuele meldingen of Beslisboom voor meldingen van instellingen.
  2. Volg de pijlen.
  3. Omcirkel bij A de scores bij die factoren waarop met ‘ja’ geantwoord wordt. Tel alle omcirkelde scores van A bij elkaar op, en volg de aanwijzing die daarop volgt door middel van het volgen van de pijlen.
  4. Ga door naar B als de beslisboom dat aangeeft.
  5. Omcirkel de scores bij die factoren waarop met ‘ja’ geantwoord wordt. Tel alle omcirkelde scores van B bij elkaar op.
  6. Na “B” moet ook altijd C worden ingevuld.
  7. Omcirkel de scores bij die factoren waarop met ‘ja’ geantwoord wordt. Tel alle omcirkelde scores van C bij elkaar op.
  8. Tel vervolgens de uitkomst van B en C bij elkaar op en volg de pijlen.