Samenstelling commissie preventie iatrogene transmissie van HBV, HCV en hiv

Bijlage bij de Landelijke richtlijn preventie transmissie van hepatitis B van medisch personeel naar patiënten

De samenstelling van de commissie preventie iatrogene transmissie van HBV, HCV en hiv is als volgt:

 

  • Dhr. C. Ballemans, ziekenhuishygiënist, Universitair Medisch Centrum, Utrecht
  • Drs. P.A.W.F. van Buren, tandarts, Amsterdam.
  • Prof.dr. R.A. de Man, MDL-arts, Erasmus MC, Rotterdam
  • Dr. A.T. Urbanus, Beleidsadviseur Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven (secretaris)
  • Prof.dr. H.L. Zaaijer, arts-microbioloog, AUMC/Sanquin, Amsterdam (voorzitter)

 

Waarnemers voor en vertegenwoordigers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ):

  • Drs. H. Salomons, senior inspecteur in algemene dienst
  • Drs. S. van der Liende, inspecteur in algemene dienst

 

E-mail: commissiehbv@rivm.nl

Postadres:

Commissie preventie iatrogene transmissie van HBVHCV en hiv
t.a.v. de secretaris
RIVM, interne postbak 13
Postbus 1
3720 BA Bilthoven