Lymeziekte en arbeid Richtlijn

Deze multidisciplinaire richtlijn is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en het Centrum Infectiebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De richtlijn Arbeid en lymeziekte geldt als aanvulling op de CBO-richtlijn uit 2013.

Deze richtlijn over arbeid en lymeziekte heeft tot doel:

  • het arbeids- en verzekeringsgeneeskundig handelen te uniformeren;
  • interdisciplinaire samenwerking tussen alle ‘arbostakeholders’ te optimaliseren.  

Arbeid en lymeziekte is bedoeld voor arboprofessionals (zoals bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, arboverpleegkundigen, veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen) en andere professionals (huisartsen, GGD-artsen, internisten, psychologen). De richtlijn richt zich op de gewenste aanpak in het kader van de preventie, de verzuimbegeleiding en de re-integratie van lymeziekte bij werkenden.