Richtlijn Psittacose herzien

De richtlijn Psittacose is herzien. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn:
 

  • Chlamydophila psittaci is hernoemd naar Chlamydia psittaci.
  • Het genus Chlamydia bestaat uit 9 soorten en recent zijn er nog 2 nieuwe soorten ontdekt: C. avium en C. gallinacea.
  • Qua pathogenese wordt het type III-secretiesysteem, een systeem wat alle Chlamydiae hebben, steeds verder ontrafeld.
  • Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat C. psittaci een ernstiger beloop heeft tijdens de zwangerschap.
  • Het is onbekend of moedermelk beschermend werkt tegen een C. psittaci-infectie.
  • Eenden kunnen ook een mogelijke infectiebron zijn.
  • Bijlage 1 vervallen. Vraag 1 is ondervangen door de bronopsporingstool. Vraag 2 wordt nu behandeld in de richtlijn.

 

De richtlijn is herzien door Simone Spoorenberg (UMCU) en vastgesteld door het LOI op 5 april 2019.