Richtlijn pneumokokken online

De LCI-richtlijn Pneumokokkenziekte is gepubliceerd.

Deze richtlijn is herzien en vastgesteld in het LOI in november 2019. De gehele richtlijn is herzien door Imke Schreuder met een grote bijdrage van Lieke Sanders, kinderarts-infectioloog. We danken de leden van het LOI, de POI's, de NVK en de NHG en de collega's van het RIVM en alle andere meelezers voor hun bijdrage.

De eerdere richtlijn besprak voornamelijk invasieve infecties, deze richtlijn is breder en bespreekt alle infecties door pneumokokken. Ook is in deze richtlijn meer aandacht voor primaire preventie door vaccinatie. Op verzoek van de OSIRIS-gebruikersgroep zijn alle ziektebeelden die genoemd zijn in OSIRIS ook genoemd in de richtlijn. Diagnostiek herzien door: dr. Bart Vlaminckx, Medisch Microbioloog Antonius ziekenhuis (NVMM). Vastgesteld NVMM: 5 april 2019