Nieuwe stappenplannen gepubliceerd: invasieve pneumokokkenziekte & malaria

Het Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziekten heeft in april 2021 het nieuwe stappenplan Invasieve pneumokokkenziekte vastgesteld. Het stappenplan is opgesteld naar aanleiding van de meldingsplicht voor personen ouder dan 60 jaar per 1 april 2021.

Tevens heeft het LOVI in april 2021 een update van het stappenplan Malaria vastgesteld.