Herziening LCI-richtlijn Kinkhoest

Op 20 november 2018 is de herziening van de richtlijn door het LOI goedgekeurd. Wijzigingen ten opzichte van de oude versie zijn:

  • epidemiologie is uitgebreid en geactualiseerd.;
  • er is informatie toegevoegd over de mogelijkheid van asymptomatische verspreiders;
  • de bronnen van infectie en verloop bij baby's zijn uitgebreider beschreven;
  • het ziekteverloop bij gedeeltelijk immune patiënten is toegevoegd.

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/kinkhoest

In september waren al een nieuw Hoofdstuk Diagnostiek en een Stroomschema afhandeling kinkhoestmeldingen toegevoegd.