Herziening LCI-richtlijn bof

De nieuwe versie van de LCI-richtlijn Bof staat online.

De richtlijn is herzien in 2020 onder leiding van Irene Veldhuijzen, senior epidemioloog EPI-RIVM. Vaststelling door LOI: 9 juni 2020. Vaststelling Diagnostiek door NVMM: februari 2020. Publicatie online: 23 juli 2002. 

Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn:

  • Hoofdstuk Risicogroepen, paragraaf Verhoogde kans op ernstig beloop: zwangeren niet meer als risicogroep opgenomen. Er staat wel een tekst over het beloop tijdens de zwangerschap.
  • Hoofdstuk Maatregelen, paragraaf Contactonderzoek: toegevoegd ‘Daarnaast wordt bij patiënt of ouders nagevraagd of er meer personen met bof in de omgeving bekend zijn, bijvoorbeeld bij sportclub of studentenvereniging.’
  • Hoofdstuk Maatregelen, paragraaf Maatregelen t.a.v. patiënt en contacten: toegevoegd informatie over de 3e BMR en dat een uitgebreider vaccinatie-aanbod alleen gedaan wordt op advies van het OMT.
  • Informatie over vaccinatie is verplaatst naar de factsheet BMR.