Handreiking leptospirose in relatie tot zwemmen in oppervlaktewater

Aan de richtlijn Leptospirose is een link naar de Handreiking leptospirose in relatie tot zwemmen in oppervlaktewater toegevoegd. Deze handreiking biedt verschillende betrokken overheden een adequaat handelingsperspectief over leptospirose, wetgeving en andere relevante kaders, en te nemen maatregelen.

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe factsheet over het leptospirose-vaccin Spirolept. We verwachten deze factsheet na de zomer te kunnen publiceren.