Draaiboek Consult seksuele gezondheid

De laatste delen van het draaiboek Consult seksuele gezondheid zijn vandaag toegevoegd.

Het draaiboek, dat bestaat uit 15 deeldraaiboeken, is ontwikkeld van 2015 t/m 2018 op initiatief en verzoek van de Werkgroep artsen Seksuele gezondheid (WASS). Het draaiboek is door meerdere professionals uit het veld en experts uit aanpalende disciplines geschreven en door het Landelijk Overleg Infectieziekten Seksuele Gezondheid (LOI­SG) vastgesteld. De redactieraad LOI-SG was de ‘opdrachtgever’ en heeft dit proces begeleid.

De redactieraad bedankt alle auteurs van het draaiboek: Colette Bokhoven-Rombouts, Hanna Bos, Hannelore Götz, Mariette Hamers, Rosa Joosten, Harry van Kruchten, Carien Manuels, Fokke Postma, Ralph Spijker, Charlie van de Weijden en Paul Zantkuijl. Dank gaat ook uit naar alle meelezende experts en LOI-leden. De totstandkoming van dit draaiboek was niet mogelijk geweest zonder het eerdere waardevolle werk van Peter Leusink, Mintsje Tanis­Nauta en Marjo Ramakers voor het Handboek seksualiteit en reproductie (2008) en het Handboek seksuele gezondheid (2014).

Het draaiboek is in de eerste plaats bedoeld voor gebruik binnen de praktijk van de Centra Seksuele Gezondheid (CSG), maar kan ook van waarde zijn in een andere setting. Het Kwaliteitsprofiel Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg verwijst naar onderdelen van dit draaiboek als zijnde de professionele standaard.

Het draaiboek Consult seksuele gezondheid is een ‘levend draaiboek’, dat wil zeggen dat het te allen tijde aangepast kan worden als de actualiteit daar aanleiding toe geeft. Aanpassingen worden vermeld op de webpagina van het draaiboek. Suggesties voor aanvullingen zijn welkom via lci@rivm.nl. De redactieraad seksuele gezondheid zal uw opmerking in behandeling nemen.

Bekijk hier het draaiboek Consult seksuele gezondheid.