Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 7 april 2020 (versiebeheer zie onderaan pagina)

Onderstaand vindt u de algemene uitgangspunten voor een optimale inzet van medewerkers in de zorg, waarbij rekening wordt gehouden met de gezondheid van de medewerkers zelf, het risico op besmetting van patiënten/cliënten, de beschikbaarheid van laboratoriumtesten en de beperkte beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze algemene uitgangspunten zijn/worden voor de verschillende sectoren vertaald naar een sectorspecifiek advies over inzet en testbeleid van zorgmedewerkers.

Voor de volgende sectoren zijn de adviezen nader uitgewerkt:

Inzet en testbeleid medewerkers

Algemene uitgangspunten

Bij een medewerker met symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) worden de volgende vragen doorlopen:

 1. Heeft de medewerker koorts > 38 graden?
  Zo ja: medewerker blijft thuis tot 24 uur koortsvrij.
   
 2. Is de medewerker 24 uur koortsvrij en zijn alle klachten van hoesten en neusverkouden verdwenen?
  Zo ja: medewerker kan werken.
   
 3. Is de medewerker 24 uur koortsvrij, maar houden de klachten van hoesten en/of neusverkouden aan?
  Zo ja: onderstaande vragen beantwoorden.
   
 4. Kan de medewerker thuisblijven?
  Zo ja: medewerker blijft thuis.
   
 5. Is het mogelijk om de werkzaamheden aan te passen zodat er geen significant contact is met patiënten/cliënten? Dat wil zeggen:
  - medewerker verricht alleen administratieve werkzaamheden; OF
  - medewerker houdt 1,5 meter afstand van patiënt/cliënt; OF
  - medewerker heeft alleen vluchtig contact (zoals aanreiken medicijnen)
  Zo ja: werkzaamheden aanpassen.
   
 6. Is het voor de continuïteit van de zorg noodzakelijk dat de medewerker zorg blijft verlenen?
  Zo ja: medewerker testen.*
  In afwachting van de uitslag persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken (chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen), zodat de medewerker de patiënt/cliënt niet besmet.

   

* Zorgmedewerkers die werken met lichamelijk kwetsbare of oudere personen hebben prioriteit.

Versiebeheer

 • 08-04-2020: Prioritering testen voor zorgmedewerkers die werken met lichamelijk kwetsbare of oudere personen.
 • 07-04-2020: Bij koorts thuisblijven tot koortsvrij ipv tot klachtenvrij; de vraag over een onbeschermd contact met bevestigde COVID-19-positieve patiënt is eruit gehaald; verschil in werken met lichamelijk kwetsbare of lichamelijk gezonde personen is verlaten.
 • 03-04-2020: Link naar uitwerking specifiek voor verloskundigen toegevoegd. Uitwerkingen voor huisartsenpraktijk, gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen, wijkverpleging en huishoudelijke hulp zijn gewijzigd.
 • 01-04-2020: Link naar uitwerking specifiek voor zorgmedewerkers ziekenhuizen toegevoegd.
 • 31-03-2020: Link naar uitwerking specifiek voor zorgmedewerkers ambulancedienst toegevoegd.
 • 30-03-2020: Link naar uitwerking specifiek voor medewerkers gehandicaptenzorg, voor medewerkers verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleindschalige woonvormen, en voor medewerkers wijkverpleging en huishoudelijke hulp toegevoegd.
 • 25-03-2020: Link naar uitwerking specifiek voor medewerkers huisartsenpraktijk toegevoegd.
 • 24-03-2020: Eerste versie.