LCI-producten in herziening

De onderstaande LCI-producten zijn in herziening of de herziening wordt binnenkort opgestart. Dit overzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt (laatst bijgewerkt op 1 juli 2024).

Tijdens de commentaarfase ligt de conceptrichtlijn bij deskundigen ter beoordeling of bij de vaste meelezersgroep. Het streven is deze conceptrichtlijnen binnen zes maanden vast te stellen.

De opstartfase houdt in dat het product zich in eerste conceptfase bevindt of wordt opgestart in 2024. 

In commentaarfase 

Richtlijnen                                      

 1. Hepatitis B  
 2. Virale hemorragische koorts - filovirussen 
 3. Virale hemorragische koorts - krim-congo                                
 4. BRMO  
 5. Polio  
 6. Antrax  
 7. Parvovirus B19  
 8. Brucellose
 9. Echinokokkose
 10. Cryptosporidiose

Factsheets 

 1. Leptospirosevaccinatie 

Draaiboeken en overige producten

 1. Draaiboek Polio 
 2. Wegwijzer Asielzoekers: infectieziektebestrijding op opvanglocaties
 3. Draaiboek Consult seksuele gezondheid: de onderdelen Taken en verantwoordelijkheden, MSM advisering, Anticonceptie, Hulp bij onbedoelde zwangerschap, Seksuele identiteit en oriëntatie 

In opstartfase 

Richtlijnen  

 1. Shigellose  
 2. MERS-CoV  
 3. Legionellose 
 4. Influenza dierlijke oorsprong  
 5. STEC                                                   
 6. Rabiës 
 7. Listeriose 
 8. Meningokokkenziekte en meningokokkenclusters
 9. Leptospirose 
 10. Tekenencefalitis 
 11. Pokken
 12. RS-virus
 13. Humaanpapillomavirusinfectie - cervixkanker 

Factsheets  

 1. Meningokokken ACWY-vaccinatie  
 2. Pneumokokkenvaccinatie  
 3. RSV-vaccinatie 
 4. Meningokokken B-vaccinatie 
 5. Tekenencefalitisvaccinatie 
 6. Hepatitis A-vaccinatie 
 7. Kinkhoestvaccinatie 
 8. H. influenzae type b-vaccinatie 

Draaiboeken en overige producten 

 1. Draaiboek Consult seksuele gezondheid, onderdeel Seksuele problemen 
 2. Generiek draaiboek 
 3. Draaiboek Gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek