Inzet en testbeleid zorgmedewerkers instellingen voor jeugdzorg

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 28 april 2020

 

Er is nu één testbeleid geformuleerd voor alle sectoren zorgmedewerkers buiten ziekenhuis. Dit vervangt de eerdere nadere uitwerking per sector. Zie de webpagina Testbeleid zorgmedewerkers buiten ziekenhuis voor dit beleid.

 

Versiebeheer

  • 28-04-2020: Aparte uitwerking testbeleid voor zorgmedewerkers geestelijke gezondheidszorg is vervallen; tekst vervangen door verwijzing naar Testbeleid zorgmedewerkers buiten ziekenhuis.
  • 17-04-2020: Uitgangspunten zijn elders opgenomen of vervallen. De mogelijkheid van testen komt hierdoor sneller in beeld.
  • 15-04-2020: De flowchart is verwijderd, omdat deze geen toegevoegde waarde heeft.
  • 10-04-2020: Eerste versie.